België legt 0 euro op tafel voor klimaatfinanciering na 2012

logos 11 cncd oxfamsol

Persbericht 6 december 2012


België vindt niet alleen onvoldoende geld voor de klimaatfinanciering in 2012, tot vandaag ligt er in Doha ook geen enkel voorstel klaar voor de periode vanaf 2013. Nochtans is klimaatfinanciering hét sleutelonderwerp van de top en is het bijzonder eenvoudig om geld te vinden via  innovatieve financieringsbronnen zoals de veiling van emissierechten. "België komt zo de belofte van Kopenhagen niet na én slaagt er door communautair gekrakeel zelfs niet in een nieuw engagement te formuleren. Een schande", oordeelt algemeen directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe. 


België beloofde in Kopenhagen 150 miljoen klimaatfinanciering voor de periode 2010-2012. Met nog een paar weken te gaan mist België nog steeds ongeveer 60 miljoen euro van die afspraak. Het niet nakomen van de klimaatfinancieringsbelofte is symptomatisch voor een klimaatbeleid dat spaak loop door gebrek aan urgentie en communautaire problemen. De Nationale Klimaatcommissie moet hierover normaal gezien een akkoord vinden, maar de onderhandelingen lopen volledig vast.

"Dit is op zich al erg straf en we hebben dit al aangekaart", zegt Bogdan Vanden Berghe. "Maar nu horen we van onze mensen in Doha dat België er voor de volgende periode zelfs niet in slaagt een belofte te doen." Een schande, zo vindt de koepel van Vlaamse Noord-Zuid ngo's. "Met dit geld moeten ontwikkelingslanden in staat gesteld worden om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen én zich koolstofarm te ontwikkelen. Zonder die centen kan je bovendien niet verwachten dat er een echt akkoord komt. Dit geld is dé sleutel van Doha."

Hoewel vragen kunnen gesteld worden bij de kwaliteit van de beloftes, slagen andere Europese landen er ondertussen wel in om geld op tafel te leggen. Zowel Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en de Europese Commissie kwamen al met centen over de brug. Maar niks uit België.

Nochtans is het niet zo moeilijk om geld te vinden, ook hier communiceerde 11.11.11 al over. "Je kan dit perfect regelen via een deel van de opbrengst van de veiling van emissierechten. Dat geld komt vrij, er moet enkel nog een communautair akkoord gevonden worden hoe dit te verdelen en waarvoor we dit geld zullen gebruiken."  Staatssecretaris Wathelet gaf in Doha aan dat hij een deel van de opbrengsten van de veiling van emissierechten wil gebruiken voor klimaatfinanciering. Dat is een lichtpunt in deze discussie.

Bogdan Vanden Berghe "België heeft nog exact één dag de tijd om te tonen dat het los kan komen van het eigen interne gekissebis en een rol kan opnemen  op internationaal niveau in de strijd tegen de klimaatverandering."

Op 8/11 lanceerde 11.11.11 haar klimaatdossier waarin ze gedetailleerd de problematiek van de klimaatfinanciering toelicht. De mogelijke opbrengsten van emissierechten, krijgen er uitgebreid aandacht.

11.11.11, Oxfam Solidariteit en CNCD-11.11.11 volgen de klimaattop in Doha samen met milieuorganisaties en vakbonden. Samen vormen ze het Platform Klimaatrechtvaardigheid.

Meer info:

Hendrik Van Poele, 0497/48.19.51

Deel dit artikel