België ratificeert Conventie Waardig Werk voor Huispersoneel. Nu begint het echte werk.

huispersoneel 2

Op 10 juni heeft federaal minister van werk Kris Peeters de Belgische ratificatie van de Conventie 189 betreffende waardig werk voor huispersoneel overhandigd aan de Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Nu begint het echte werk.

Kris Peeters overhandige de ratificatie in het kader van de 104e sessie van de Internationale arbeidsconferentie in Genève. Vanaf nu moet België effectieve maatregelen nemen om een einde te maken aan de uitbuiting en het misbruik waarvan duizenden huishoudelijke werknemers, hoofdzakelijk (buitenlandse) vrouwen - ook in ons land - het slachtoffer zijn.

Samen met de vakbonden ABVV,  ACV, ACV Voeding en Diensten en ACLVB, willen FOS, Wereldsolidariteit, De Nederlandstalige Vrouwenraad  en de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A.) de federale en regionale parlementen feliciteren voor deze historische ratificatie.

Nu begint het echte werk. Een wetenschappelijk onderzoek moet de huidige realiteit van de huisarbeid in België in kaart brengen. Op basis daarvan kunnen dan de nodige maatregelen worden getroffen aangaande de arbeidsomstandigheden, het welzijn op het werk, het creëren van een tewerkstellingssysteem dat helder is voor zowel werkgever als de werknemer, de oprichting van een infopunt en het verzekeren van de toegang van sociale inspectie tot de werkvloer …

Als deze kwesties niet geregeld worden, zal de conventie dode letter blijven en zal de uitbuiting van dienstboden, diplomatiek huishoudpersoneel en huisbedienden een feit blijven.

Ook een kwestie van arbeidsmigratiebeleid

Het huidig arbeidsmigratiebeleid laat niet toe een antwoord te bieden op de groeiende vraag naar huishoudpersoneel. Daardoor worden veel werknemers informeel tewerkgesteld en/of worden ze uitgebuit. Dat is bijv. zo bij jongeren die als au pairs vaak door de gastouders verplicht worden hetzelfde werk te doen als huishoudpersoneel, terwijl dat wettelijk verboden is.

Europese, Belgische en regionale beleidsverantwoordelijken hebben het graag over het invoeren van een nieuw arbeidsmigratiekanaal voor hoogopgeleide buitenlandse arbeidskrachten. Ze vergeten vaak dat er ook een grote vraag is naar werknemers voor jobs die worden uitgevoerd door mensen
zonder of met een korte scholing.

Vakbonden en NGO’s vragen dat de federale minister van werk meteen een overlegopstart opent om de ratificatie concreter te maken voor België. Op die manier kunnen dan samen met de gewestelijke ministers van werk en de betrokken middenveldorganisaties concrete maatregelen uitgewerkt worden.

logos huispersoneelbericht 640x70

WSM DOOR:

Over de Coalitie 12 by 12:

De Coalitie 12 by 12 werkt in België rond de arbeidsrechten van Huishoudpersoneel.

ABVV, ACLVB, ACV, ACV Voeding en Diensten, FOS-socialistische solidariteit, OR.C.A en Wereldsolidariteit maken deel uit van de coalitie.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels