België verwacht in augustus 50 Iraakse vluchtelingen

Wellicht in augustus dit jaar zal België 50 Iraakse vluchtelingen uit Syrië en Jordanië ontvangen. De 50 Irakezen maken deel uit van het ‘resettlement’- of hervestigingsprogramma van minister van Asiel en Migratie Turtelboom.

De selectie gebeurt ter plaatse en in samenwerking met Nederland. Voor ons land doen medewerkers van het Commissariaat-Generaal de selectie. De uitgekozen vluchtelingen zijn allemaal ‘women at risk’: alleenstaande vrouwen en moeders met kinderen.

De Federale Administratie voor Opvang van Asielzoekers Fedasil) zal de opvang van de vijftig vrouwen en kinderen coördineren. De eerste drie weken zouden de vluchtelingen opgevangen worden in een aparte vleugel van bestaande asielcentra . Daarna zouden ze verhuizen naar lokale individuele opvang, begeleid door de OCMW’s en NGO's.

Deel dit artikel