Belgisch klimaatakkoord: eerste stap, nu tijd voor actie

Na 6 jaar onderhandelen is er eindelijk een Nationaal Klimaatplan

Gisteren, 11 oktober 2016, kwamen de vier Belgische klimaatministers eindelijk tot een akkoord over een akkoord dat eigenlijk al een akkoord was. Het politieke akkoord over de verdeling van de klimaatdoelstellingen voor 2020, dat na zes jaar onderhandelen werd afgesloten op 4 december 2015, werd nu in een samenwerkingsakkoord gegoten. Dat was nodig om het officieel te maken en de stap te kunnen zetten naar een coherent Belgisch klimaatbeleid.

"Het is goed dat er eindelijk een samenwerkingsakkoord is na maanden en zelfs jaren stilstand. Nu kunnen de ministers eindelijk werk maken van Belgisch klimaatbeleid: de volgende stap is een Nationaal Klimaatplan" zegt 11.11.11.

De verschillende regio's werken elk op hun manier aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een Nationaal Klimaatplan moet die plannen samenbrengen en ervoor zorgen dat ze consistent zijn. Het vorige plan liep af in 2012 en een nieuw plan kon er niet komen zonder het akkoord.

Het Nationaal Klimaatplan moet ook een lange termijnvisie uitdragen: de verdeling van de klimaatdoelstellingen voor 2030, beslist op Europees niveau, en ook de implementatie van het Akkoord van Parijs zijn ondertussen al aan de orde. "België mag niet opnieuw in de val lopen en jaren kibbelen over die nieuwe doelstellingen, het klimaat wacht daar niet op."

Nu het akkoord er is, komen ook de inkomsten uit de Europese emissiehandel – ondertussen meer dan 440 miljoen euro – eindelijk vrij. Die moeten zo snel mogelijk ingezet worden voor het bewerkstelligen van een ambitieus klimaatbeleid. Ook moet België haar belofte aan de ontwikkelingslanden, 50 miljoen euro per jaar, nakomen door gebruik te maken van deze middelen.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels