Beslissing VS: laat reacties geen losse flodders zijn

Donald Trump paris agreement

President Trump stapte na maanden van speculatie en onzekerheid begin deze maand uit het Akkoord van Parijs. De Verenigde Staten keren daarmee het internationale klimaatbeleid en de miljoenen mensen die nu al dagelijks kampen met de dramatische gevolgen van het klimaatprobleem de rug toe.

De beslissing van de VS is een tegenslag en zal het moeilijker maar niet onmogelijk maken om de internationale klimaatdoelstellingen te behalen. De weg naar een koolstofarme samenleving is zowel politiek als economisch ingezet. De EU moet zich nu opwerpen als echte klimaatleider en de eigen ambitie moet daar het voornaamste voorbeeld van zijn.

Akkoord van Parijs houdt stand

Het Akkoord van Parijs – ondertekend door 194 andere landen – staat of valt niet bij de beslissing van één land. Bij de top van de G7 bevestigden het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Canada en Japan hun engagement voor het Akkoord van Parijs. Nog voor de beslissing zette Rusland druk op de VS en ook India liet eerder al weten zich aan het akkoord te houden. Bij de EU-China top eind vorige week werd duidelijk dat er versterkte samenwerking komt op vlak van klimaatverandering.

Het is goed dat premier Michel en andere Vlaamse en federale ministers de stap van de VS veroordeelden. Deze veroordeling moet nu kracht bij gezet worden door Belgische ambitie op nationaal en Europees vlak te verhogen. De recente blunder van minister Marghem toont alvast hoe het niet moet. Nog geen week na de aankondiging van Trump, verklaarde Marghem dat ze minder ambitie zou gaan bepleiten bij Europa. Ze werd meteen teruggefloten door Michel en schilderde het later af als een foutje van haar woordvoerder. De uitspraken staan in het contrast met de verklaring van de regering dat Europa een leidersrol moet spelen en België en Europa nu meer dan ooit hun engagement moeten bevestigen.

Niet minder maar méér EU ambitie

België en Europa moeten de daad bij het woord voegen. Dat betekent zowel pleiten voor snelle voortuitgang op het internationale niveau als kiezen voor meer ambitie op het Europese toneel. De huidige 2030-doelstellingen, en dus ook het Belgische doel van 35% uitstootvermindering, zijn niet voldoende in het licht van de Parijsambitie. België moet garanderen dat het ontwerp van het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030, dat begin 2018 moet af zijn, een nationale langetermijnvisie omvat en ruimte laat voor een eventuele verhoging van ambitie.

Ook de leemte op vlak van internationale klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden die Trump achterlaat moet Europa mee opvangen. Zowel de doelstelling om tegen 2020 minstens 100 miljard dollar per jaar te voorzien als de klimaatnoden van de meest kwetsbaren blijven ongewijzigd. België en Europa mogen niet aanvaarden dat de armste gemeenschappen op deze planeet lijden onder deze roekeloze beslissing.

De Europese Unie mag de druk op de VS niet loslaten. De reacties van onze leiders mogen geen losse flodders zijn. De VS is niet langer een bondgenoot van de EU inzake klimaat. Het is het moment voor de EU om zich te bezinnen over economische maatregelen, zoals premier Michel al terecht aangaf. Concrete ideeën zijn een invoerheffing voor CO2 en het incorporeren van klimaatambities in onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden. Het is hoog tijd om daar ernstig over na te denken en dit te bepleiten op het Europese niveau.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel