BIO heeft nieuwe investeringsstrategie

Net voor de kerstvakantie, op 16 december, keurde de beheerraad van BIO - de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden - een nieuwe investeringsstrategie goed voor de komende vier jaar. De strategie bevat een aantal opvallende elementen, maar is geen radicale koerswijziging.

Die strategie zal de activiteiten van BIO, dat met hulpgelden investeert in bedrijven in ontwikkelingslanden, voor de komende jaren bepalen en is de concrete vertaling van de koerswijzigingen die de afgelopen twee jaar werd ingezet. Die kwamen er nadat een kritisch rapport van 11.11.11 aanleiding gaf tot een grondig debat en een nieuwe wet op BIO.

Verfrissend

De nieuwe investeringsstrategie is verfrissend. Het is de eerste keer dat BIO in een publiek document haar keuzes en prioriteiten zo duidelijk argumenteert. Opvallend is de focus op kleine en middelgrote ondernemingen en de concentratie op 52 landen, in plaats van meer dan 100 vroeger. Daarbij behoren ook landen in de hogere regionen van de middeninkomenscategorie, zoals Brazilië en Paraguay.

Positief is ook het moratorium op investeringen in weinig duurzame biobrandstoffen en steenkool. Verder is er een grondige herziening van het raamwerk om de ontwikkelingsimpact van investeringen te meten en op te volgen.

Nog marge voor ontwikkelinsgrelevantie

De nieuwe investeringsstrategie betekent echter geen radicale koerswijziging voor BIO. 11.11.11 heeft al eerder gewezen op de marge die er nog is om de ontwikkelingsrelevantie van BIO aan te scherpen. Zo is het jammer dat BIO zich uitdrukkelijk terugtrekt uit de familiale landbouw, nochtans een prioriteit van het Belgische ontwikkelingsbeleid.

Ook het vooropgestelde rendement blijft overeind, wat al te vaak een hinderpaal is gebleken om zeer relevante investeringen te doen in die private sector die het moeilijkst van de grond raakt. Essentieel voor de economische ontwikkeling van heel wat landen. Nochtans pleiten ngo's al ruime tijd voor een bijzonder fonds dat van deze rendementsvereiste is vrijgesteld.

Het feit dat BIO het probleem van additionaliteit – investeringen van BIO zijn enkel relevant indien die investeringen niet door commerciële partijen zou gebeuren – erkent, is positief. Dat betekent echter niet dat BIO nog heel wat werk voor de boeg heeft om dit hard te maken, zeker vermits veel van de investeringen via intermediaire fondsen gebeuren.

Meer info:


  • Jan Vandepoel - Beleidsmedewerker fiscaliteit en private sector

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels