Bolivia stevent af op referendum over nieuwe grondwet

In Bolivia werd een akkoord bereikt over de veelbesproken nieuwe grondwet van de regering-Morales. Na maanden van politiek gebakkelei lukte het de regering om een akkoord te sluiten met de oppositiepartijen. Op 25 januari 2009 beslist de Boliviaanse bevolking via een nationaal referendum over de nieuwe grondwet. Duizenden inheemse indianen uit alle hoeken van het land zakten af naar het parlementsgebouw in La Paz, om hun steun te betuigen aan het referendum en de nieuwe grondwet.

 


In het parlement werd koortsachtig onderhandeld over de laatste details van het uiteindelijke grondwetsvoorstel. Toen de laatste handtekeningen waren gezet, sprak een duidelijk geëmotioneerde Evo Morales zijn aanhangers toe. Op de Plaza Murillo, aan het parlementsgebouw, barstte vervolgens een groot feest los.

 

 

Morales nog één keer kandidaat

 

Als de nieuwe grondwet in januari 2009 wordt goedgekeurd via het referendum, dan volgen nog hetzelfde jaar nieuwe presidentsverkiezingen. De herverkiezing van de president was een heet hangijzer in zowat alle debatten met de oppositie. Met het goedkeuren van de nieuwe grondwet kan een Boliviaanse president zich voortaan verkiesbaar stellen voor twee opeenvolgende termijnen. De regering-Morales zag de periode 2010-2014 als eerste termijn, na het in voege treden van de nieuwe grondwet. Op die manier zou Morales zich ook voor de legislatuur 2015-2019 kandidaat kunnen stellen. De oppositie hield het been stijf, en eiste dat Morales nog slechts één keer presidentskandidaat kan zijn, voor de periode 2010-2014.

 

Eerdere pogingen tot dialoog tussen regering en oppositie uit het laagland draaiden uit op een sisser. Dat het de verschillende partijen nu wél lukte om tot een akkoord te komen, wijst op toenemende verdeeldheid binnen de oppositie. Vooral binnen Podemos, de grootste oppositiepartij in het parlement, is er onenigheid tussen politici uit oost en west. Enkele gematigde parlementsleden – waaronder Podemos-senator Carlos Böhrt uit Oruro – steunen de aangepaste versie van de nieuwe grondwet.

 

Campagne tegen nieuwe grondwet

 

De radicale rechtervleugel van Podemos wil echter van geen wijken weten. Heel wat politici uit het laagland – met het economisch machtige Santa Cruz voorop – willen namelijk meer autonomie voor de rijkere departementen in het oostelijke laagland. Voor hen gaat de nieuwe grondwet niet ver genoeg wat betreft het toekennen van meer bevoegdheden aan de departementen. De rechtervleugel van Podemos en de prefecten in het laagland kondigden al aan om de komende maanden intensief campagne te voeren tegen de nieuwe grondwet. Morales heeft in het referendum namelijk een tweederde meerderheid nodig om de grondwet goed te keuren. Indien de uitslag negatief is, komt de politieke situatie in Bolivia opnieuw muurvast te zitten. De regering hoopt evenwel op een succes, aangezien Evo Morales afgelopen zomer een referendum over zijn al dan niet aanblijven met glans doorstond.

 

Jaap Op de Coul (Landenvertegenwoordiger in Bolivia)


Met het overheidsprogramma 'Nul Ondervoeding' wil de Boliviaanse overheid de strijd aangegaan met ondervoeding. Het programma wordt ondersteund door tal van internationale organisaties en instellingen, waaronder ook de Belgische ambassade. Bevrijde Wereld tracht haar projecten op dit nationale voedselprogramma af te stemmen.

 

Lees ook de vorige artikels over de politieke problemen in Bolivia:

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel