Brazilië kiest eindelijk voor windenergie

De Braziliaanse regering heeft donderdag samen met de deelstaatoverheden van het land een ‘Windhandvest’ ondertekend. Dat moet een snelle ontwikkeling van de windenergie in het land mogelijk maken. Brazilië heeft het grootste potentieel van heel Zuid-Amerika, maar wekt tot hiertoe nog minder dan een procent van zijn stroom op met windturbines.


Het windhandvest legt een tijdschema vast voor maatregelen die het gebruik van windenergie moeten bevorderen in Brazilië. De Braziliaanse regering wil geleidelijk alle belastingen afschaffen op windturbines en bijhorende apparatuur. Er zijn ook deadlines en doelstellingen vastgelegd voor het nodige beleidswerk, voor subsidies en voor het bijeenbrengen van investeringsmiddelen.

Op 25 november komt er een eerste publieke verkoop van licenties voor windturbineparken. Die zou 1,7 miljard euro kunnen opleveren. Milieuminister Carlos Minc wil dat Brazilië voortaan elk jaar nieuwe licenties aanbiedt.

Beschamend
Minc vindt het “beschamend” dat alle windturbines die nu in Brazilië draaien samen amper goed zijn voor een vermogen van 300 à 400 Megawatt. Het Windhandvest moet dat cijfer op termijn opdrijven tot 30.000 à 40.000 Megawatt. Dat zou meer zijn dan de 25.000 Megawatt die eind 2008 in de VS waren geïnstalleerd. De VS zijn sinds 2008 wereldleider in het gebruik van windenergie.

Het Braziliaanse potentieel is nog veel groter. Volgens de laatste windatlas is het 140.000 Megawatt, maar de Braziliaanse Verenging van de Windenergie heeft het over 300.000 Megawatt. Dat is ruim 20 keer het vermogen van de reusachtige Itaipu-centrales, het kroonjuweel van de Braziliaanse energiesector.

Rio Grande do Norte, een winderige deelstaat aan de kust in het noordoosten van het land, wordt allicht een van de groeipolen van de sector. De deelstaat heeft nu twee windturbineparken met een totaal geïnstalleerd vermogen van 53 Megawatt. Rio Grande do Norte hoopt binnen vijf jaar een geïnstalleerd vermogen van 8000 Megawatt te halen. Dat zou de deelstaat in staat stellen ook aan andere delen van het land stroom te verkopen.

Kampioen van de hernieuwbare energie
Windenergie zal ook een duw in de rug krijgen doordat het gebruik van andere energiebronnen aan strengere voorwaarden wordt gekoppeld. Kolen- en dieselcentrales moeten hun CO2-uitstoot bijvoorbeeld compenseren door herbebossingsprojecten. Nieuwe waterkrachtcentrales moeten een veel rigoureuzer milieuonderzoek ondergaan.

Brazilië halt nu nog altijd 85 procent van zijn stroom uit waterkrachtcentrales. In de transportsector wordt veel uit suikerriet gewonnen ethanol gebruikt. Daardoor stamt 46 procent van de energie die Brazilië verbruikt nu al uit hernieuwbare bronnen. Als Brazilië ook veel windenergie begint in te zetten, wordt het een echte kampioen van de hernieuwbare energie.

BRON:
http://www.ipsnews.be

Deel dit artikel