"Burgerorganisaties liggen zwaar onder vuur"

Ondanks hun bijdrage aan sociale rechtvaardigheid lagen burgerorganisaties vorig jaar in 109 landen "zwaar onder vuur." Dat blijkt uit een gisteren (maandag) verschenen rapport van Civicus, een internationale alliantie die burgerorganisaties vertegenwoordigt.

"De vrijheid van meningsuiting, vergadering en vreedzaam samenkomen was in 2015 in 109 landen ernstig verstoord", zei Mandeep Tiwana, hoofd Beleid en Analyse bij Civicus, bij de presentatie van het rapport.

Burgerorganisaties zijn organisaties die buiten regeringen en bedrijven om burgers vertegenwoordigen. Ze komen vaak op voor de rechten van minderheden in de samenleving, zoals homoseksuelen, personen met een handicap of inheemse bevolkingsgroepen. Dit zijn vaak kwetsbare groepen, ook als wordt samengewerkt in organisaties.

"Een van de belangrijkste tests om te zien of een samenleving rechtvaardig is, is hoe zij haar minderheden behandelt en of er gelijke kansen zijn voor iedereen", zegt Tiwana. "Voor deze test slagen veel samenlevingen niet." Volgens het rapport zijn "overal in de wereld mensen achtergesteld vanwege hun gender, etniciteit, migratiestatus, geloof, leeftijd, seksualiteit, handicap, hiv- of gezondheidsstatus, woonplaats of andere factoren."

Inheemse groepen

Tiwana noemde inheemse bevolkingsgroepen als een van de groepen in het maatschappelijk middenveld die vorig jaar onder vuur kwamen te liggen. "Inheemse activisten die zich keerden tegen de activiteiten van mijnbouwbedrijven of de agribusiness ? die vaak verbonden is aan de politieke elite ? hebben te maken gehad met zeer gewelddadige aanvallen. In sommige gevallen zijn er mensen vermoord", zegt hij.

Groepen die opkomen voor de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zijn ook vaak een doelwit. Qamar Naseem van Bleu Veins in Pakistan beschrijft in het rapport hoe transgenders in Pakistan onder toegenomen druk staan, na de vorming van een associatie die wil samenwerken voor de rechten van meer dan veertigduizend transgenders.

"Toen deze mensen voor hun rechten opkwamen, lagen ze meteen onder vuur omdat ze in een samenleving leven die er niet van houdt dat groepen zoals transgenders opkomen voor hun rechten", zegt Naseem. Drie bestuursleden van de associatie zijn volgens hem vermoord. Een van hen overleed toen een ziekenhuis weigerde haar te behandelen vanwege haar genderidenteit.

Naseem wijst er echter ook op dat transgenders in Pakistan vooruitgang hebben geboekt door samen te werken. Als gevolg daarvan, zegt hij, heeft de Pakistaanse overheid voor het eerst geld toegezegd voor welzijn en bescherming van transgenders. "En deze week heeft de shariaraad een fatwa uitgevaardigd die transgenders toestaat onderling te trouwen. Voorheen was dat een misdaad."

Verenigde Naties

Naseem zegt dat verschillende VN-organisaties, inclusief de organisaties die werken met vluchtelingen in Pakistan, zich niet bezighouden met de behoeften van transgenders. Burgerorganisaties zijn daarom een campagne begonnen onder de noemer 'geen genderblindheid meer bij de VN'.

Kene Esom van African Men for Sexual Health and Rights uit Zuid-Afrika constateert op zijn beurt dat steun voor LHBTI'ers bij het VN-hoofdkantoor, niet doordringt tot de praktijk op landniveau. "Er lijkt sterke aarzeling te bestaan bij afgevaardigden van landen om zich uit te spreken tegen discriminatie op basis van seksuele identiteit en genderidenteit, in het bijzonder in Afrika", zegt hij.

Farhan Haq, plaatsvervangend woordvoerder van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, zegt dat "de VN-leiding alles doet wat mogelijk" is om bescherming van de rechten en het welzijn van LHBT-personen te stimuleren binnen het VN-systeem. "De secretaris-generaal heeft in het verleden alle managers aangeschreven en erop aangedrongen LHBT-collega's volledig te accepteren. Hij heeft duidelijk gemaakt dat voor homofobe en transfobe sentimenten geen plaats is bij de VN."

IPS DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels