'Chapeau!' voor de Cubaanse dokters in Haïti

Het straatarme Haïti staat in schril contrast met het naburige eiland Cuba. Gelukkig krijgt het van Cuba ondersteuning op heel wat gebieden, zoals onderwijs, landbouw en gezondheidszorg. Dr. Geert Van Moorter was begin oktober 2005 in Haïti voor een evaluatie van een project van Oxfam-Solidariteit België. Hij geeft zijn bevindingen over de Cubaanse hulp.

Ik kwam in Haïti uitgebreid in contact met het werk van de Cubaanse Medische Missie die bij dat project betrokken is. Dr. Chávez, de coördinator ervan, vertelde me: "Onze medische hulpverlening startte in 1998. Sindsdien zagen we reeds meer dan 7 miljoen patiënten. 40% daarvan werd thuis verzorgd. We installeren een systeem van basisgezondheidszorg, gelijkaardig aan dat van Cuba. De dokter gaat daarbij van huis tot huis om de gezondheidssituatie te bekijken. We doen aan preventie, gezondheidsopvoeding, behandeling en revalidatie." Daarnaast helpt de Cubaanse missie ook met de uitbouw van de hospitaalgeneeskunde, en geeft ze vorming aan Haïtiaanse artsen.

In oktober 2005 waren er in Haïti 379 Cubaanse gezondheidswerkers, waarvan 232 dokters. Daarnaast zijn er nog meer dan 600 Haïtiaanse studenten geneeskunde in Cuba. De eerste lichting is net afgestudeerd: 128 nieuwe Haïtiaanse dokters. De Cubaanse gezondheidswerkers in Haïti werken vooral in de armenwijken, in kleine dorpen en afgelegen gehuchten. Dikwijls zijn ze daar het enige beschikbaar medisch personeel, want de grote meerderheid van de Haïtiaanse artsen is geconcentreerd in de hoofdstad.

Iedereen die ik ontmoette in Haïti sprak zich zeer positief uit over de Cubanen. Dr. Février, directeur van het Hospitaal Fort-Liberté, in het noorden van het land: "Het is een verrijkende ervaring. Je kan niet meer om de Cubanen heen. Als ik hier geen Cubaanse collega's had, dan moest ik mijn ziekenhuis sluiten." Ook de patiënten zijn zeer tevreden over hun Cubaanse dokters. "Ze doen zelfs huisbezoeken, en ze gedragen zich heel gewoon, ze zijn altijd bereikbaar", zo hoor je geregeld.

Voor de Cubaanse artsen is het wel even wennen dat in Haïti voor alles moet worden betaald. Soms is het voor hen echt shockerend en moeilijk te begrijpen. Een Cubaanse dokter vertelde me dat hij een patiënt had die dringend een medicament nodig had, maar hij had er het geld niet voor. De dokter trok zelf naar de apotheek om navraag te doen. De reactie daar: "Als die patiënt niet kan betalen, laat hem dan maar sterven"! En dat terwijl in Cuba de hele gezondheidszorg zo goed als gratis is… In Haïti zie je veel erge medische gevallen die je in Cuba niet hebt, omdat zieken daar in een veel vroeger stadium van hun ziekte naar de dokter of het hospitaal gaan. Dr. Antonio Herrera Puente, chirurg in Fort-Liberté, zag op consultatie een kindje dat al acht dagen met een geperforeerde appendix rondliep, met een zware buikinfectie tot gevolg. Die kwam veel te laat naar het ziekenhuis. "Het is een klein mirakel dat we er haar nog doorgekregen hebben", zei hij.

Ik heb al heel wat projecten en NGO's in de derde wereld bezocht, en deze Cubaanse missie doet haar werk uitstekend. Heel goed georganiseerd, overdacht en professioneel. Met interne kwaliteitscontrole en het opvolgen van het resultaat van haar werk. Alles in computerprogramma's ingebracht. Ik ben zelf nog nooit in Cuba geweest, maar wist er van vormingen toch al heel wat over. Maar de praktijk heeft me overbluft: hoe een derdewereldland dat vertrekt van de noden van de bevolking, niet alleen een goede kwalitatieve gezondheidszorg kan verlenen aan zijn eigen bevolking, maar ook goed georganiseerde humanitaire hulp aan naburige landen. Ik stond er verbaasd van te kijken: chapeau!


 

intal DOOR:

Deel dit artikel