#cleanekleren valt met 'gigafoon' binnen bij Kris Peeters

cleanekleren-gigafoon-peeters

Met meer dan 45.000 handtekeningen onder de arm en een gigantische megafoon op de schouder trok #cleanekleren - de campagne die ijvert voor schone kleren - naar het kabinet van minister van Werk Kris Peeters. Belgische sportmerken overhalen om ethischer te produceren was het grote doel. Het bleef echter oorverdovend stil langs hun kant, dus lijken bindende regels de enige oplossing.

"Commercieel niet interessant", was het antwoord van Belgische sportmerken Jartazi, Patrick, Vermarc en Bioracer op de vraag of het niet tijd is om een ethische kledingproductie na te streven. Ethisch produceren: dat betekent de productieketen transparant maken en de werkomstandigheden van de kledingarbeiders verbeteren. Want ellenlange werkdagen, onveilige gebouwen en hongerlonen zijn nog altijd schering en inslag in een sector die vooral in Aziatische landen, maar evengoed in Oost-Europa, vaak mensonwaardig is.

"Onze consument, de sportieveling, ligt hier niet wakker van", was nog zo'n reactie die bij de Belgische sportmerken te horen viel. Dat blijkt echter niet uit de 46.275 handtekeningen die #cleanekleren bij recreatieve sporters heeft verzameld. Naast boegbeelden Philippe Gilbert en Simon Mignolet stonden nog een heel aantal professionele sporters achter de campagne. Met al deze mensen kan het gehele Koning Boudewijnstadion gevuld worden. De roep om schone kleding klinkt dus luider dan ooit.

Bindende regels voor kledingbedrijven

Als de bedrijven zelf geen actie willen ondernemen, lijkt een wettelijk kader de enige oplossing. Maar ook daar kan nog zeer veel vooruitgang geboekt worden. Uit een recente studie van de Katholieke Universiteit Leuven blijkt dat er , in vergelijking met de buurlanden, in België zeer weinig beleidsinitiatieven bestaan die ervoor moeten zorgen dat Belgische bedrijven mensenrechtenschendingen vermijden in hun toeleveringsketens. Een bezoek aan het kabinet van Kris Peeters , waar #cleanekleren zijn eisen op tafel kon leggen, was de logische volgende stap.

Ook uit de sector zelf komt er een roep om verandering. JBC en Bel&Bo, twee kledingbedrijven die wél al grote stappen zetten richting ethische productie willen dat het concurrentieel voordeel van de 'cowboys' uit de sector verdwijnt. Zo zou lidmaatschap van de Fair Wear Foundation, de organisatie die bedrijven begeleidt in de aanpak van hun keten, gestimuleerd moeten worden.

Een regering in lopende zaken, daar heeft een kledingarbeider wiens rechten worden geschonden geen boodschap aanKatrien Verwimp van Wereldsolidariteit

Echt veel actie moet er niet verwacht worden van de ontslagnemend minister, blijkt uit de reactie van het kabinet. "Maar dat een regering in lopende zaken is, daar hebben de kledingarbeiders wiens rechten dagelijks worden geschonden uiteraard geen boodschap aan", zegt Katrien Verwimp van Wereldsolidariteit. "We rekenen er op dat er snel een wettelijk bindend kader komt op Belgisch en internationaal niveau." Met de verkiezingen die er aan komen is er een uitgelezen moment om daarvan sporen terug te vinden in de partijprogramma's en later in de regeringverklaringen.

WSM DOOR:

Deel dit artikel