Conferentie humanitaire impact van nucleaire wapensVandaag en morgen vindt de tweede internationale conferentie over de humanitaire impact van kernwapens plaats in Mexico.

De Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging roept staten op om te verzekeren dat nucleaire wapens nooit meer gebruikt zullen worden. De Beweging dringt bij de staten er op aan om, op basis van hun bestaande verplichtingen, nucleaire wapens vanwege hun rampzalige humanitaire gevolgen te verbieden en te elimineren.

De conferentie in Nayarit, Mexico, volgt de conferentie van Oslo in 2013 op. Op deze eerste conferentie kwamen staten voor het eerst samen met internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld om de humanitaire gevolgen van nucleaire wapens te bespreken. Tijdens deze conferentie werd onder andere benadrukt dat in de onmiddellijke nasleep van een nucleaire ontploffing het aantal slachtoffers en de schade zo omvangrijk zou zijn dat het nagenoeg onmogelijk zou zijn om gepaste hulp te verlenen.

"In augustus 1945, in Hiroshima, kwamen het Japanse Rode Kruis en het Internationale Rode Kruiscomité oog in oog met de harde realiteit van nucleaire wapens. De destructieve kracht van deze wapens is sindsdien alleen maar toegenomen," zegt Christine Beerli, vicepresident van het Internationale Rode Kruiscomité. "Het debat over nucleaire wapens moet gevoerd worden met een volledig begrip van de korte-, midden-, en langetermijneffecten van hun gebruik. We verwelkomen het feit dat staten het discours over nucleaire wapens verder uitbreiden, buiten de militaire en veiligheidsbelangen, om zich te concentreren op zulke essentiële kwesties deze week."

In de aanloop van de conferentie kwamen 21 Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen van Noord- en Zuid-Amerika, het Caribische gebied, Afrika, Europa, Midden-Oosten en Azië samen om te praten over de manieren om aandacht te trekken over de zorgen en positie van de Beweging over nucleaire wapens.

"De humanitaire gevolgen van een nucleaire ontploffing zou een ongeziene vernietiging veroorzaken. Elke redding- of hulpoperatie ondernomen voor de slachtoffers door de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, zou praktisch onmogelijk zijn. Het onvermogen om veilig toegang te verzekeren voor de hulpverleners zou de hulpoperaties voor de getroffen bevolking verder bemoeilijken," zei Fernando Suinaga, voorzitter van het Mexicaanse Rode Kruis en lid van de Beweging, aanwezig in Nayarit.

Tijdens de laatste statutaire bijeenkomst in Sydney in november vorig jaar, vernieuwde het Rode Kruis en Rode Halve Maanbeweging haar engagement met betrekking tot nucleaire wapens. Via een 4-jaren actieplan wil het de contacten met de overheden, beleidsmakers en anderen uitbreiden om de humanitaire en juridische kwesties van nucleaire wapens aan te kaarten.

"Wij hopen dat de geleerde lessen van Hiroshima en de nieuwe inzichten verworven tijdens de Oslo en Nayarit conferenties de reflecties van staten zullen voeden, wanneer ze overwegen hoe nucleaire ontwapening in de 21ste eeuw kan worden verder gezet," zei Christine Beerli.


 
Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel