De Langste Tafel vind je op Mano Mundo!

Komt u ook gratis op de koffie?

Op 12 mei zetten Oxfam-Wereldwinkels, Vredeseilanden en Max Havelaar overal in Vlaanderen lange koffietafels neer, waarop iedereen wordt uitgenodigd voor een kopje koffie op het ‘vieruurtje’. Dit ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Eerlijke Handel.  De langste onder de lange tafels staat tot nader order op Mano Mundo, die met zo’n 201,5 meter koffietafel recordhouder is in ons land.

De ambitie is om een koffietafel van in totaal 2015 meter (of een veelvoud daarvan) op te zetten, met minstens evenveel volk er omheen. Het getal verwijst uiteraard naar de campagne 2015-De Tijd Loopt om de millenniumdoelstellingen te halen.


Mag het wat meer zijn?
Met de langste koffietafel ooit, worden drie grote knelpunten naar voren gebracht waar  koffieboeren vandaag mee te kampen hebben.

 • Prijsstabiliteit
  Kunnen we weliswaar al van eerlijke prijzen spreken, koffie is en blijft als grondstof het voorwerp van speculanten. Gecombineerd met natuurlijke calamiteiten, gebrek aan afspraken en een beperkte flexibiliteit zorgt dit al jarenlang voor instabiele prijzen. En stabiliteit hebben de koffieboeren nu net nodig om een planning op langere termijn te kunnen maken en investeringen te kunnen inschatten.
 • Marktinformatie
  Bijkomend probleem: de koffieboeren hebben nauwelijks toegang tot informatie over de markt en kunnen dus niet inspelen op de evolutie en kwaliteitsvragen van die markt. Een betere toegankelijkheid tot duidelijke marktinformatie zou kleine producenten alvast toelaten om zich beter voor te bereiden op een mogelijk negatieve impact van prijsschommelingen.
 • Afrikaanse boeren verenigen
  Vooral in Afrika is er nog een gebrek aan coöperaties en overkoepelende netwerken om enig gewicht in de schaal van de internationale markt te kunnen werpen. Investeren in coöperatieven zou de eigen positie versterken, waardoor standpunten van de kleine Afrikaanse boeren beter hoorbaar worden. De actie wil dus ook de stem van deze netwerken ondersteunen en versterken.

Naast uw kopje koffie  zal ook een petitiekaart op de langste tafel liggen, die deze eisen in juni dit jaar mee aankaart op het Europees commissariaat voor Ontwikkeling en het Europees commissariaat voor Handel.
Hamvraag op de verlanglijst is dat er een marktregulering komt, die de grondstoffenprijs stabiliseert.

Waarom schommelen?
Aan de basis van de huidige, onstabiele prijzen, staat alweer een top drie:

 • Natuurlijke oorzaken
  Het weer, ziekten, plagen die uiteraard hun invloed hebben op de oogst. Daalt het aanbod, dan stijgt de prijs.
 • Weinig flexibele aanbodzijde
  Bij veel gewassen duurt het jaren eer ze een redelijke oogst opleveren. Vermits het ook een aardige duit kost om in nieuwe aanplant te investeren, kunnen koffieboeren maar zeer beperkt inspelen op de vraag. En omdàt ze niet kunnen inspelen op de vraag, blijven prijzen maar schommelen...
 • Speculatie
  Onstabiele prijzen zijn voer voor speculanten, die massaal koffie opkopen wanneer men verwacht dat de prijzen gaan stijgen. Daardoor stijgen de prijzen natuurlijk nog meer...
  Een stabiele koffieprijs is dus voor iedereen interessant: voor de Afrikaanse en andere koffieboeren in de wereld, maar ook voor de drinker van het dagelijkse ‘bakje troost’, die zijn kopje koffie vaak duurder betaalt dan nodig...

Meer weten?
Op de website www.delangstetafel.be kan je volgen hoeveel meter koffiekopjes er alvast klaar zullen staan op 12 mei.
Informatie over de millenniumdoelstellingen op www.detijdloopt.be Op de nieuwssite www.Deadline2015.be kan u last but not least  lezen hoe ver de wereld vandaag de dag  écht staat met de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen.

Deel dit artikel