De millenniumdoelstellingen, resultaten en lessen voor de toekomst

De millenniumdoelstellingen, resultaten en lessen voor de toekomst
  • Op 19 januari, startten binnen de Verenigde Naties de onderhandelingen voor de Sustainable Developement Goals (SDG's) die vanaf 2016 de Millenniumdoelstellingen moeten opvolgen.

Eén jaar voor het aflopen van de Millenniumdoelstellingen is het tijd om de balans op te maken. Wat is er de afgelopen 15 jaar gerealiseerd en welke inspanningen heeft België daarvoor geleverd?

De 25 ngo’s van de coalitie 2015 De Tijd Loopt brachten op 19 januari, bij de start van nieuwe VN-onderhandelingen, een dossier uit. Daarin kijken ze naar de realisaties maar ook tekortkomingen van de Millenniumdoelstellingen, en blikken ze vooruit naar de opvolger: de sustainable development goals.

Geen onverdeeld succes

Het was de afgelopen 15 jaar onmogelijk om over internationale armoedebestrijding te spreken zonder de Millenniumdoelstellingen te vermelden. Door hun eenvoud en hun meetbaarheid slaagden ze erin de politieke en publieke aandacht te mobiliseren.

De Millenniumdoelstellingen lopen af op 31 december 2015.  De 25 ngo's van de coalitie 2015 De Tijd Loopt stellen in een nieuw dossier vast dat het geen onverdeeld succes is geworden. 

Een aantal doelstellingen werden duidelijk gehaald. De extreme armoede is gehalveerd, bijna evenveel meisjes als jongens gaan naar school en meer mensen dan ooit hebben toegang tot drinkbaar water.

Ook op vlak van basisonderwijs, de strijd tegen hiv/aids en het terugdringen van kinder- en moedersterfte werd vooruitgang geboekt, zij het niet genoeg om de doelstelling te behalen.

Ongelijke verdeling

Toch moeten er enkele kanttekeningen geplaatst worden. De vooruitgang is ongelijk verdeeld in de wereld. Terwijl China een spectaculaire vooruitgang laat noteren, hinken de regio's Sub-Sahara Afrika en West-Azië zwaar achterop.

Sommige doelstellingen zijn onvoldoende ambitieus geformuleerd. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met nijpende 'nieuwe' problemen zoals ecologie of ongelijkheid.

De Millenniumdoelstellingen weerspiegelen verder een zeer klassiek beeld van ontwikkeling, dat problemen enkel in ontwikkelingslanden situeert en de rijke landen slechts een vrijblijvende ondersteunende rol toebedeeld.

België

Toen de Millenniumdoelstellingen in 2000 werden goedgekeurd, waren de thema's niet nieuw voor België. De Belgische ontwikkelingssamenwerking was reeds actief op verschillende van de doelstellingen.  Maar terwijl België zijn ontwikkelingsbeleid keurig inpaste binnen het kader van de Millenniumdoelstellingen, was het te weinig ambitieus met middelen om die agenda te realiseren.

Ons land haalde nooit de 0,7 %-belofte. Het ontwikkelingsbudget daalde zelfs de afgelopen jaren. Er werden weliswaar inspanningen geleverd rond schuldkwijtschelding, maar keek onvoldoende hoe dit ook kon bijdragen aan ontwikkeling.

Lessen voor de toekomst

Vandaag, 19 januari, starten binnen de Verenigde Naties de onderhandelingen voor de Sustainable Developement Goals die, vanaf 2016, de Millenniumdoelstellingen zullen opvolgen. 

Die nieuwe doelstellingen moeten rekening houden met de tekortkomingen van de Millenniumdoelstellingen. Ze mogen niet enkel over armoedebestrijding gaan maar moeten ook aandacht hebben voor duurzame ontwikkeling en het bestrijden van ongelijkheid.

Liefst vertrekken deze SDG's ook van een globale visie op ontwikkeling, waarbij het globale karakter van problemen erkend wordt en waarbij elk land in verhouding tot zijn draagkracht verantwoordelijkheid opneemt.

Deze nieuwe structurele ontwikkelingsdoelstellingen kunnen, indien men de lessen van de Millenniumdoelstellingen ter harte neemt,  de motor zijn van een krachtige en duurzame ontwikkeling.

Bart Tierens - Beleidsmedewerker post-2015 en ontwikkelingssamenwerking

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels