De Wachtnacht, is de boodschap aangekomen?

 15.000 mensen gaven op de Wachtnacht van 11 september de wereldleiders een duidelijke boodschap: jullie moet ervoor zorgen dat de Millenniumdoelstellingen gehaald worden. Wat was hun reactie?

Weinig of geen extra toezeggingen

Onze videoboodschap is goed aangekomen. De Belgische politici begrepen maar al te goed hoe belangrijk we het verwezenlijken van de Millenniumdoelstellingen vinden.

We namen de videoboodschap ook mee naar New York. De spot werd getoond op het einde van de demonstratie van de Global Actions Against Poverty aan het Lincoln-centre in Manhattan. Het filmpje kwam ook, met de nodige uitleg, op de site van de verbindingsdienst tussen de Verenigde Naties en de ngo's.

Maar bracht het ook wat op? Heeft de VN-top tenminste voor een beetje vooruitgang gezorgd?

Afgemeten aan wat het had moeten zijn om in 2015 dicht bij de Millenniumdoelstellingen te eindigen, was de top absoluut onvoldoende. De eindtekst is grotendeels een herbevestiging van vroegere engagementen, weinig of geen extra toezeggingen. En nieuwe concrete maatregelen zitten er al helemaal niet in.

Het speciaal initiatief van VN-secretaris-generaal Ban Ki Moonvoor gezondheidszorg voor moeder en kind ging een beetje in die richting, met beloftes voor zowat 10 miljard dollar per jaar in de komende jaren. Dit soort fondsen wordt echter te vaak gevuld met geld uit bestaande potjes. Of de beloftes worden helemaal niet ingelost. Geen reden genoeg om de top bij de successen in te delen.

Ongelijkheid wegwerken

Toch is de top een politiek signaal dat de Millenniumdoelstellingen voorlopig weer op de politieke agenda staan. Tenslotte moesten heel wat belangrijke staats- en regeringsleiders willens nillens hun lade nog eens opentrekken. President Obama kondigde er bijvoorbeeld een verandering van het VS-ontwikkelingsbeleid aan. Wij vonden de speech van Obama niet indrukwekkend, maar onze VS-collega's waren dolenthousiast.

In de tekst zitten ook enkele belangrijke elementen die we in de opvolging kunnen gebruiken. Meer dan in 2005 is er nu sprake over rechten. Het wegwerken van ongelijkheid wordt meer erkend als een belangrijk element in het halen van de ontwikkelingsdoelstellingen. Gender komt meer aan bod. En de internationale vakbondskoepel ITUC is blij dat de tekst nu wel verwijst naar arbeid en sociale bescherming. Ook al blijven de bewoordingen vaag. En met wat goede wil vind je nog een aantal aanknopingspunten die we de komende jaren in het politiek werk kunnen gebruiken.

Conclusie: heel veel hangt af van de opvolging en de druk die wij en andere groepen op het beleid kunnen (blijven) zetten.


België laat van zich horen

De Belgische delegatie maakte in New York een goede beurt. Vooral de speech van premier Leterme in het side event over de minst ontwikkelde landen (MOL) was sterk. België zegde er 400.000 euro toe voor het ondersteunen van de voorbereiding van de VN-conferentie voor de MOL volgend jaar.

De premier verdedigde bij elke interventie op de top de belasting op munttransacties (ook voor ons de absolute prioriteit). En minister Michel kreeg een grote rol in het side event over innoverende financiering van ontwikkeling, waar de belasting op munttransacties ook al het gespreksonderwerp was.
België op een VN-top, met uitgesproken standpunten en concrete initiatieven, het is ooit anders geweest. Nu ook liefst nog thuis het huiswerk verder afmaken, en hopen dat de nieuwe regering even warm loopt voor de Tobintaks en de minst ontwikkelde landen.

Je hebt het begrepen. Met één Wachtnacht zijn de schaapjes niet op het droge. Ook de komende jaren blijft het alle hens aan dek.

[ Foto: Eline Strik - Voor de videoboodschap naar New York vertrok, gingen we
alvast langs bij onze Belgische politici, zoals minister Michel]

 

Rudy De Meyer

 

Meer info:


11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel