Deze week in de actualiteit

ballotDe presidentskandidaten zijn ondertussen bekend, de voorbereidingen van de verkiezingen volop aan de gang. Wat gebeurt er momenteel op electoraal vlak? Het eerste verkiezingsmateriaal stroomt binnen, de voorlopige lijst van kandidaten voor de parlementsverkiezingen werd bekendgemaakt en de kiescommissie bereikt een akkoord met de oppositie over de audit van de kiezerslijsten. Enkele belangrijke topics uit de actualiteit!

1. Akkoord tussen de kiescommissie (CENI) en oppositie over audit van de kiezerslijsten

ceni_vlagDe audit van de kiezerslijsten ('le fichier électoral') is een belangrijke eis van de oppositie. Zij vreest immers dat er op de lijsten ook minderjarigen of overledenen voorkomen, of dat mensen dubbel zijn geregistreerd, wat de deur open zet voor fraude.

"Het is van groot belang te weten wie de kiezers zijn, met hoeveel zij zijn, en waar zij zich bevinden", verklaarde Jacquemin Shabani, secretaris-generaal van de UDPS. De oppositie organiseerde de afgelopen maanden verschillende manifestaties om deze audit en de toegang tot de gegevensbank van de kiescommissie te eisen.

Deze week maandag bereikten de CENI en de oppositie een overeenkomst: de doorlichting van de kiezerslijsten zal plaatsvinden in aanwezigheid van 5 vertegenwoordigers van de oppositie en 5 van de presidentiële meerderheid. Dit akkoord zet de deur ook op een kier voor een ondertekening van de 'Code de Conduite' door de UDPS. Deze code bevat een aantal gedragsregels voor alle politieke actoren tijdens het electorale proces, en dringt aan op tolerantie en wederzijds respect. Een deel van de oppositie, waaronder de UDPS, verbindt de ondertekening van deze code echter aan het inwilligen van een aantal eisen door de CENI, met name een audit van de kiezerslijsten. De toegang tot de centrale gegevensdatabank van de CENI, een andere belangrijke eis van de oppositie, blijft echter een heet hangijzer.

2. Aankomst eerste verkiezingsmateriaal

Ondertussen begint het verkiezingsmateriaal in Congo aan te komen. Een eerste vrachtvliegtuig met verkiezingskits, stembussen, stemhokjes en ander materiaal kwam vorige week aan in Lubumbashi.

Het materiaal, dat in China besteld werd door de CENI, zal nu verder verspreid worden over het land met behulp van vliegtuigen van de Monusco. Ook in Kinshasa landden vorige week cargo's met materiaal, en er wordt nog meer verwacht: urnen uit Duitsland, onwisbare inkt uit China, stemhokjes uit Libanon, stembiljetten uit Zuid-Afrika, ...

De aankomst en verdeling van het verkiezingsmateriaal moest eigenlijk aanvangen op 1 juli, en loopt dus maanden achter op schema. De CENI verklaarde dat het proces kan voltooid worden op 2,5 maanden, evenwel zonder een gedetailleerde planning of operationeel plan voor te stellen.

3. Kabila beoordeelt de balans van eigen mandaat positief

kabilaVorige week maakte president Joseph Kabila het bilan op van zijn tienjarig bestuur van het land. Voor een publiek van kaders en leden van de partijen van de Majorité présidentielle evalueerde hij zijn mandaat als positief.

Hij wees op de grote vooruitgang van infrastructuurwerken namelijk de aanleg van wegen en bruggen, de verhoging van de salarissen en de consolidatie van het vredesproces. Hij blikte ook vooruit, en beloofde van onderwijs één van zijn beleidsprioriteiten te maken voor de komende vijf jaar, moest hij het mandaat krijgen om 'te voltooien wat gestart is'.

Opposant Vital Kamerhe (UNC), presidentskandidaat en ex-voorzitter van het parlement diende Kabila van antwoord en wees onder andere op de grote problemen met water- en elektriciteitsvoorziening, infrastructuur en tewerkstelling die Congo nog steeds teisteren. Ook vroeg hij aan de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en Communicatie om Kabila terug te fluiten, omdat deze al campagne voert buiten de toegestane periode.

De CENI riep de politieke partijen en in het bijzonder de PPRD deze week inderdaad tot de orde, onder andere nadat grote affiches opdoken in de grote steden in Congo.

4. Teller ontvankelijke kandidaten voor parlementsverkiezingen op 13.401

Op dinsdag publiceerde de CENI de voorlopige lijsten met ontvankelijke kandidaten voor de parlementsverkiezingen voor 8 van de 11 provincies. De kandidaten voor Katanga, Bandundu en Oost-Kasaï werden nog niet bekendgemaakt, omdat de politieke partijen in deze provincies hun lijsten met vertraging indienden. De CENI belooft de laatste 3 lijsten 'op korte termijn' ter beschikking te stellen. Niet weerhouden kandidaten kunnen nog tot 25 september beroep aantekenen bij het Hooggerechtshof.

Verdeeld over de 8 provincies volgens het schema hieronder staat de teller van kandidaten nu op 13.401. Deze kandidaten strijden om één van de 500 zetels die het parlement telt.

  • Maniema: 325 kandidaten
  • West-Kasaï: 1304 kandidaten
  • Evenaarsprovincie: 1463 kandidaten
  • Kinshasa: 5734 kandidaten
  • Oostelijke Provincie: 1259 kandidaten
  • Noord-Kivu: 1457 kandidaten
  • Zuid-Kivu : 879 kandidaten
  • Bas-Congo : 980 kandidaten

De gepubliceerde voorlopige en gedeeltelijke lijst kan geraadpleegd worden op de site van de CENI: http://www.ceni.gouv.cd/?page=president

 

Deel dit artikel