Millenniumdoelen - dossier

In september 2000 verzamelden alle staatshoofden en regeringsleiders van de VN-lidstaten in het hoofdkwartier in New York voor de eerste Algemene Vergadering van het nieuwe millennium. Aan het einde van de driedaagse ondertekenden de leden unaniem de Millenniumverklaring. Deze verklaring bevatte een reeks becijferde en in de tijd geplande doelen: de Millenniumdoelen.

Als de mensheid deze doelen realiseert, dan vermindert het aantal armen en mensen dat honger lijdt met de helft. Er is basisonderwijs voor alle kinderen. Enkele ziektes zoals aids en malaria zijn teruggedrongen. Het aantal moeders dat een zwangerschap of een geboorte niet overleeft, vermindert met drie vierden. Ook de sterfte van kinderen onder de vijf jaar daalt tot een vierde. Het aantal mensen zonder toegang tot drinkbaar water wordt tot de helft teruggebracht. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is uitgevlakt. De druk op het ecosysteem verlicht.

Ruw samengevat gaat het bij de eerste 7 Millenniumdoelstellingen om opdrachten die een betere menselijke ontwikkeling in het Zuiden voor ogen hebben. De landen moeten die zelf realiseren. Deze doelstellingen zijn gekwantificeerd en kennen een tijdslimiet.

Millenniumdoelstelling 8, onder de titel ‘wereldwijd partnerschap', moet zorgen voor een internationaal beleid opdat de eerste 7 opdrachten kunnen slagen.

Discussie

Van bij het begin was er discussie over de reikwijdte van de Millenniumdoelstellingen. Waren ze utopisch of net akelig pragmatisch? Voor de bedenkers ging het alvast niet om een verre utopie, maar om een inhaaloperatie. Het verwezenlijken van de doelstellingen zou ons opnieuw in lijn brengen met de vooruitgang van de jaren '60 en '70 en compenseren voor de terugval en vertraging die in de jaren '80 en '90 waren opgelopen.