Één jaar SDG’s: wordt de wereld er beter van?

1-jaar-SDGs

Vorig jaar in september engageerden de wereldleiders zich tot een nieuwe duurzaamheidsagenda met 17 doelstellingen (SDG's). Met dit nieuwe wereldkader, zo beloven ze, leven we in 2030 in een meer rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld.

Eén jaar na de goedkeuring van de nieuwe Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling maakt 11.11.11 een stand van zaken in een nieuwe paper. Waar staat België met zijn beleid om die internationale duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken? Wat leren we uit de eerste rapportage door de overheid?

In afwachting van een overkoepelende nationale strategie voor de uitvoering van de SDG's bieden we de Belgische beleidsmakers een aantal wenken en ankerpunten aan. Bijzondere aandacht gaat naar de verantwoordelijkheid van ons land bij de ondersteuning van ontwikkelingslanden. Daarbij geven we geen volledig overzicht voor alle SDG's. Dit kan je vinden in onze publicatie 'Pistes voor de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen'.

Inhaalbeweging

Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren is een grote omslag in het beleid broodnodig. Doordat de SDG's veel meer gericht zijn op systemische veranderingen dan op de aanpak van symptomen, ligt daar een van de belangrijkste uitdagingen. De doelen zijn gericht op bijvoorbeeld afval voorkomen in plaats van het nadien te moeten verwerken of op ziektes vermijden in plaats van het aantal doden te verminderen.

Eén jaar na de ondertekening is de urgentie zoek. Om de noodzakelijke inhaalbeweging mogelijk te maken, moet snel in kaart gebracht waar België tekortschiet en waar de grootste inspanningen nodig zijn.

Nationale strategie

De talrijke initiatieven van afgelopen jaar genomen door de verschillende beleidsniveaus moeten ingeschreven worden in een omvattende nationale strategie. Deze nationale uitvoeringsstrategie werd alvast aangekondigd in het voorjaar voor september en moet zowel de federale als de regionale inspanningen samenbrengen tot één coherent geheel.

Bovendien zijn bijkomende inspanningen binnen als buiten België nodig om wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, ongelijkheid en voedselverspilling aan te pakken. Daarom moet de nationale strategie ook aangeven hoe België ontwikkelingslanden zal ondersteunen om de SDG's te realiseren. Het zal dus niet voldoende zijn om burgers aan te zetten om meer te investeren in zonne-energie, minder de auto te nemen, of minder energie te verbruiken. Ook hoe bijvoorbeeld de inspanningen die België wil leveren om de grondoorzaken van conflict aan te pakken, zal een plek moeten krijgen in de strategie.

Kompas

De SDG's zijn slechts een kompas. Sommige duurzaamheidsdoelstellingen zijn gekoppeld aan concrete gekwantificeerde doelen, andere laten meer ruimte voor invulling.

De uitdaging is om voor elk van de 17 doelstellingen een ambitieus groeipad op te zetten naar waar we moeten staan in 2030. Zo zien we dat België bijvoorbeeld ambitieuzer kan zijn op vlak van hernieuwbare energie, het verminderen van de uitstoot, proper zoetwater...

Ook de middelen voor de uitvoering van het plan mogen hierbij niet achterblijven. Vandaag stellen we vast dat veel over de SDG's wordt gepraat, maar te weinig beleid wordt gemaakt.

 

11.11.11 is SDG Voice

Afgelopen week werd 11.11.11 samen met 7 andere organisaties aangeduid als SDG Voice.

SDG Voices is een initiatief van The Shift en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) om via 'nationale woordvoerders' de 17 SDGs bekender te maken bij het grote publiek.

Met dit ambassadeurschap wil 11.11.11 beleidsmakers op hun verantwoordelijkheid wijzen en concrete maatregelen voorstellen om de SDG-agenda zowel in België als daarbuiten waar te maken.

De andere zijn Goodplanet, Bond Beter Leefmilieu, Stad Gent, Duo for a Job, Colruyt Group en Mouvement Action Paysanne. 

Meer info:

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels