Politiek: Palestijnse Staat

In september 2012 vroeg de Palestijnse Autoriteit tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties lidmaatschap van de VN en de erkenning van een Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967 aan.
Palestina vraagt erkenning als staatDit stelde de VN-lidstaten voor een principiële keuze. Erkennen ze het recht op soevereiniteit van de Palestijnen of sluiten ze zich aan bij Israël en de VS die kiezen voor het in stand houden van de bezetting?

Hieronder vind je artikels en standpunten over deze zaak.

De Palestijnen geven zelf toe dat hun gooi om de erkenning als staat via de Verenigde Naties te forceren een wanhoopspoging is. De vredesonderhandelingen zijn morsdood, Israël zet zijn expansiebeleid verder en de Palestijnse staatsopbouw vordert traag. België en andere Europese landen moeten de druk op Israël opvoeren.

Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11, publiceerde een opiniestuk op 23 september 2011 in De Tijd. Hij schreef de bijdrage met Ferre Wyckmans, voorzitter LBC- NVK, Alain Clauwaert , voorzitter Algemene Centrale ABVV, Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris FOS, Brigitte Herremans, experte Midden-Oosten Broederlijk Delen/Pax Christi, Ludo De Brabander, coördinator Vrede vzw en Bert De Belder, coördinator Intal.