EU-Afrika Top: Middelen voor vluchtelingencrisis zijn geen extra's

Vluchtelingen op de trein aan de Servisch-Kroatische grens
Vandaag, 12 november, werd op de EU-Afrika migratietop in Malta 3.6 miljard euro beloofd om de uitdagingen rond migratie het hoofd te bieden. Dat geld zou terecht moeten komen in het Europese Emergency Trust Fund dat de oorzaken van migratie in Afrika wil aanpakken.

België, bij monde van premier Michel, aanwezig in Malta, zal 10 miljoen euro bijdragen. 11.11.11 vreest dat deze middelen uit het budget ontwikkelingssamenwerking komen.

VN Secretaris generaal Ban Ki-Moon waarschuwde er bij aanvang van de top nog voor: de inspanningen in het teken van de vluchtelingencrisis mogen niet ten koste gaan van investeringen in ontwikkelingssamenwerking.

De grote uitdagingen verplichten ons om meer middelen te investeren in plaats van bestaande middelen voor ontwikkeling te recupereren. Het lijkt erop dat het Trust Fund vooral dat laatste doet. 

De EU wil 3.6 miljard euro bij elkaar krijgen. 1,8 miljard ervan was eerder al aangekondigd door de Commissie zelf. In essentie heroriëntaties van bestaande reserves uit het European Development Fund. Middelen die dus al begroot waren. Daarbovenop moeten lidstaten nu 1.8 miljard leggen.

Op zich is dit fonds, gericht op een aantal vaak vergeten landen, een goede zaak. De uitdagingen waarmee zij kampen op vlak van extreme armoede, voedselonzekerheid, gezondheidszorg, milieuproblemen, institutionele zwaktes etc. zijn enorm. Maar in plaats dat lidstaten bijkomende middelen voorzien, 'recycleren' ze dit geld gewoon uit de bestaande ontwikkelingsbudgetten. En dit bovenop de trend in de meeste EU lidstaten om te besparen op ontwikkelingssamenwerking.

België

Bogdan Vanden Berghe:  “Alles lijkt erop dat de beloofde 10 miljoen euro uit de pot ontwikkelingssamenwerking komt. Geen nieuw geld dus. Dit zal ten koste gaan van andere noodzakelijke uitgaven binnen ontwikkelingssamenwerking.  Bovendien zijn besparingen van 1 miljard aangekondigd op dit budget. Met andere woorden: uit een slinkende pot van middelen voor ontwikkelingssamenwerking recupereert België nu geld voor een ‘nieuwe’ uitdaging. Diezelfde ‘recyclage’  zien we al jaren met de verplichtingen omtrent klimaatfinanciering.”

Europese veiligheidsagenda

De naam ‘Emergency’ Trust Fund wekt enige verbazing.  De omstandigheden in de regio zijn dramatisch. Conflicten en rampen in landen als Somalië en Soedan drijven al jaren miljoenen mensen op de vlucht. Alleen nu Europa rechtstreeks met de gevolgen wordt geconfronteerd wordt er gereageerd. Een reactie bovendien vooral ingegeven door angst, terwijl er net nood is aan een structurele en 'voorspelbare' investering in ontwikkeling.

Daarenboven zien we een erg grote nadruk op terugname-akkoorden, grensbescherming en de strijd tegen irreguliere migratie. Met andere woorden: een Europese veiligheidsagenda. Een agenda waarover ook de Afrikaanse Unie haar bezorgdheid uitte. Het toekennen van ontwikkelingsgeld mag voor 11.11.11 niet gekoppeld worden aan het tekenen van terugname-akkoorden. Ontwikkelingsgeld dient om mensen te helpen, niet om mensen onder druk te zetten.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels