Europa tikt België op de vingers voor steun aan biobrandstoffen

De Europese Commissie fluit de verlenging van het Belgische systeem om biobrandstoffen te promoten terug. Dat systeem werd ingevoerd in 2006 in het kader van een wet die biobrandstoffen duurzamer wilde maken en liep af op 30 september en was gebaseerd op de vrijstelling van accijnzen voor zeven Belgische producenten van biobrandstoffen. Met haar beslissing volgt de Commissie de ngo's die reeds lang pleiten voor het stopzetten van het steunbeleid aan biobrandstoffen.

De motivatie voor het Europese njet is tweeledig. Enerzijds gaat het volgens haar om een protectionistische maatregel die binnen de Wereldhandelsorganisatie al was gestoten op het verzet van Argentinië, een belangrijke exporteur van biobrandstoffen. Anderzijds komt het niet overeen met de duurzaamheidcriteria die Europa ondertussen zelf heeft gedefinieerd.

Met haar beslissing volgt de Commissie de ngo's die reeds lang pleiten voor het stopzetten van het steunbeleid aan biobrandstoffen.

Nefast

Biobrandstoffen waren oorspronkelijk bedoeld om transport klimaatvriendelijker te maken. Ondertussen is gebleken dat ze vaak het tegenovergestelde veroorzaken. Toch liet het Europese Parlement in september nog een kans voorbijgaan om de biobrandstoffen op een kordate manier aan te pakken. Het gaf toe dat deze brandstoffen nefast zijn voor mens en milieu, maar besloot toch om ze te blijven ondersteunen.

Zowel het Europese als het Belgische beleid leggen brandstofproducenten vandaag een verplichte norm op voor biobrandstoffen in transportbrandstof. Daardoor is 5% van alle diesel en 7% van alle benzine die in ons land wordt verkocht "bio". De CO2-uitstoot ervan is in vele gevallen hoger dan die van fossiele brandstoffen. Om de brandstofgewassen te verbouwen, hebben we immers extra landbouwgrond nodig. Die vinden we maar al te vaak in ontwikkelingslanden.

Als we alleen al de doelstelling voor biobrandstoffen van de EU willen halen, hebben we binnen 5 jaar nog eens 2 x de oppervlakte van België nodig. De druk op land neemt dus enorm toe. Regenwoud wordt gekapt, moerassen worden drooggelegd, etc. Volgens berekeningen is de CO2-uitstoot die op die manier zal vrijkomen gelijk aan de uitstoot van 30 miljoen auto's extra. Daarnaast worden ook de prijzen beïnvloed. Plantaardige olie zou de helft duurder worden, maïs een kwart. Een groot probleem dat de honger in de wereld alleen maar doet toenemen.

Enquête

Uit een enquête die 11.11.11 onlangs heeft laten uitvoeren is gebleken dat 91,6% van alle Vlamingen beweert te weten wat biobrandstoffen zijn. 2 op 3 denken echter verkeerdelijk dat deze brandstoffen bijdragen tot de oplossing voor de klimaatopwarming. Het is duidelijk dat Vlamingen niet goed op de hoogte zijn van de problemen. De EU en de Belgische regering zijn dat echter wel.

Hoewel België zijn systeem ter promotie van biobrandstoffen wilde verlengen tot 2019, heeft de Europese Commissie slechts een verlenging van 2 maanden goedgekeurd. België moet dus zijn beleid rond biobrandstoffen herzien.

Daarom vragen wij aan de Belgische regering dat zij:

  • haar beleid rond biobrandstoffen aanpast aan de nieuwe inzichten die er ondertussen ontstaan zijn over de milieu-impact die ze veroorzaken.
  • ervoor zorgt dat de bijmengverplichting in brandstoffen afgeschaft wordt.
  • het fiscale gunstregime voor Belgische brandstofproducenten stopzet en de publieke steun richt op echt duurzame oplossingen.

Jan Van de Poel, beleidsmedewerker voedsel

Deel dit artikel