Hoe staat Europa er voor? Drie meningen

europadebat-19juni2019

De Europese verkiezingen zijn achter de rug. Eentje met een oprukkend populisme. Tijd om hier eens goed bij stil te staan. Gaan de Europese landen stilaan de richting uit van pakweg Hongarije?

Márta Pardavi van het Hungarian Helsinki Committee, is de stem van de krimpende ruimte in Europa. Een topspreekster, een autoriteit op het vlak van mensenrechten. Bemind in Europa, verguisd door het regime. Marta is dan ook de ideale keynote van onze avond.

Wie zijn de echte winnaars van de Europese verkiezingen, wie zijn de verwachte of onverwachte verliezers? Anne Van Lancker maakt de analyse. Zij was 15 jaar Europarlementslid voor de sp.a en één van de toonaangevende leden van de fractie van de Europese sociaaldemocraten.

Laura Sullivan is directeur van We move EU, een kritische ngo die de handel en wandel van Europa op de voet volgt. Zij is uitstekend geplaatst om te schetsen hoe een ander en een beter Europa er kan uitzien. Want de alternatieven, die zijn er wel degelijk.

Márta Pardavi

marta-pardavi-100x130

Márta is de co-voorzitter Hungarian Helsinki Committee, waar ze bovenop haar taken als manager, de ruimte van het middenveld en vluchtelingen verdedigt.

Aan de ELTE Faculty of Law in Boedapest studeerde ze af als advocate. Vandaag de dag zit Márta in de Raad van de PILnet Hungary Foundation en het Verzio International Human Rights Documentary Film Festival.

Tussen 2003 en 2011 was ze eerst raadslid en later ondervoorzitter van de Europese Raad voor Vluchtelingen en Bannelingen.

In 2018 ontving ze de William D. Zabel Human Rights Award van Human Rights First. Eerder dit jaar kreeg ze de Civil Rights Defender’s of the Year 2019 award en werd ze gekozen als lid van POLITICO 28 Class of 2019.

Laura Sullivan

laura-sullivan-100x130

Laura is directeur bij We move EU, een online campagnevoerende organisatie die zich focust op het veranderen van Europa via het bottom-up-principe.

Voorheen werkte ze 17 jaar met ngo's, vakbonden and overheidsinstanties in Brussel, Lima, Dakar en Rio.

Ze is gespecialiseerd in systematische veranderingen voor ngo's, feministisch leiderschap en institutionele kennis van de EU. Hier bovenop is ze ervaren in organisatorische veranderingen, politieke strategieën, pleiten, campagnevoering, communicatie, theorie van verandering, vrouwenrechten, gendergelijkheid, besturen, grondrechten en recht op voedsel.

Tussen 2014 en 2018 was ze vice-president bij de Raad van Conchord, the Confederation of Relief and Development NGO's, waar ze werkte aan rechtvaardigheid met maar liefst 2600 lidorganisaties over heel Europa.

Anne Van Lancker

anne-van-lancker-100x130

15 jaar lang was ze Europarlementslid voor de sp.a en één van de toonaangevende leden van de fractie van de Europese sociaaldemocraten.

Een hoogtepunt in haar politieke carrière was haar lidmaatschap van de Europese Conventie. In die hoedanigheid schreef ze mee aan het ontwerp van de Europese Grondwet onder het voorzitterschap van de voormalige Franse president Valerie Giscard d’Estaign. Zij hield zich vooral bezig met het sociale beleid, armoede, migratie, vrouwenrechten en ontwikkelingssamenwerking.

Het zijn nog steeds thema’s die haar passioneren, onder meer als voorzitter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Moderator: Koen Vidal, chef buitenland De Standaard

Praktisch

 •  Wanneer? 
  Woensdag 19 juni, van 20-22u
 • Waar? 
  Zaal TOP KVS, Lakensestraat 146, 1000 Brussel
 • Toegang? 
  € 5 (aan de kassa te betalen)
  Gelieve eerst in te schrijven
 • Taal: Engels 

 


 

What's at stake for Europe?

Now that the European elections are over, we can already conclude that populism is rising. It's time to look closer into this matter. Are European countries leaning in the direction of a country like Hungary?

Márta Pardavi, co-chair of the Helsinki Committee in Hungary, is the voice of shrinking space in Europe. She is a top speaker and an authority when it comes to human rights. Loved in Europe, reviled by the Hungarian regime. Marta is therefore our ideal keynote speaker.

Who actually won these elections? Who are the expected and unexpected losers? Anne Van Lancker makes an analysis. For fifteen years, she was a Member of the European Parliament for sp.a and one of the leading members of the European social democrats group.

Laura Sullivan is executive director of We move EU, a critical NGO that observes and analyses the European trade. She is well placed to outline what a different and better Europe could look like. Because we know there are alternatives.

Speakers

Márta Pardavi

marta-pardavi-100x130

Márta Pardavi is co-chair of the Helsinki Committee Hungary, leading the organisation's work in protecting civil society space and refugees in addition to her management role.

She holds a law degree from the ELTE Faculty of Law in Budapest. Márta currently serves on the board of the PILnet Hungary Foundation and the Verzio International Human Rights Documentary Film Festival. Previously she served as Board member, and later vice-chair, of the European Council on Refugees and Exiles from 2003 to 2011.

She has been awarded the 2018 William D. Zabel Human Rights Award from Human Rights First. Earlier this year, she received the Civil Rights Defender’s of the Year 2019 award and was chosen to be a member POLITICO 28 Class of 2019.

Laura Sullivan

laura-sullivan-100x130

Laura is the Executive Director at We move EU, an online campaigning organisation focused on transforming Europe from the bottom up. Before this, she spent 17 years working with NGOs, trade unions and government institutions in Brussels, Lima, Dakar and Rio.

She specialises in systemic change thinking for NGOs, feminist leadership and EU institutional knowledge. Beyond this, she's experienced in organisational change, political strategy, advocacy, campaigning, communications, theories of change, women's rights, gender equality, governance, land and food rights.

From 2014-2018, she served as the Vice President of the Board of Concord - the Confederation of Relief and Development NGOs - working for justice with 2600 member organizations across Europe.

Anne Van Lancker

anne-van-lancker-100x130

For fifteen years, Van Lancker was a Member of the European Parliament for sp.a and one of the leading members of the European social democrats group.

A highlight in her career was being a member of the European Convention, which means she co-wrote the design for the European Constitution, under the chairmanship of the former French President Valerie Giscard d'Estaign. Specific topics she dealt with were social policy, poverty, migration, women's rights and development cooperation.

As the President of Vluchtelingenwerk Vlaanderen, she's still very passionate about these topics.

Moderator: Koen Vidal, Foreign editor De Standaard

Praktisch

 •  When? 
  Wednesday june 19, van 20-22h
 • Where? 
  Top venue KVS, Lakensestraat 146, 1000 Brussel
 • Access? 
  € 5 (to be payed at the entrance)
 • Language: English
11.11.11 DOOR:

Wanneer

Woensdag 19 juni
20-22u

Waar

KVS, zaal TOP
Lakensestraat 146
1000 Brussel
www.kvs.be

Praktische info

 • Inkom: € 5 (aan de kassa te betalen)
 • Taal: Engels

Deel dit artikel