Europese migratietop in Helsinki: België mee verantwoordelijk voor uitblijven van een oplossing

redding-middellandse-zee

Op 17 en 18 juli zaten de EU ministers van binnenlandse zaken samen in Helsinki op initiatief van het Finse voorzitterschap om een oplossing te zoeken voor de kritieke situatie van migranten op de Middellandse Zee. Helaas werd geen akkoord gevonden over een mechanisme dat toelaat om geredde migranten te laten ontschepen en verdelen over verschillende lidstaten.

 18.07.2019

Coaltion of the willing

EU buitenlandchef Federica Mogherini had de EU ministers van binnenlandse Zaken maandag nog opgeroepen om tot een akkoord te komen in Helsinki. Ook Duitsland verklaarde zich bij monde van buitenlandminister Heiko Maas voorstander van een zogenaamde “coalition of the willing” voor de ontscheping en spreiding van geredde migranten. Het verdelingsmechanisme zou tot oktober 2019 van kracht zijn. Het voorstel zou ook de steun van Frankrijk en een zestal andere landen genieten.

Hoewel het overleg ‘constructief’ verlopen zou zijn is het duidelijk dat er onvoldoende lidstaten zich bereid toonden om aan te sluiten bij een eventuele coalitie. Ook België behoort daar niet toe. 11.11.11 roept België met aandrang op om zich te engageren voor een solidaire oplossing voor de kritieke toestand op de middellandse zee. Verder uitstel is onhoudbaar. Het redden van levens op zee zou absolute prioriteit moeten krijgen.

Huidige situatie onhoudbaar

De echte sleutel zit in een structurele hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielsysteem met daarin bindende afspraken voor de eerlijke spreiding van asielzoekers over álle EU lidstaten. De huidige politieke context in verschillende Europese landen en de kritieke situatie op zee laten echter niet toe om daar langer op te wachten alvorens actie te ondernemen.

“Het laatste anderhalf jaar hebben Europese regeringen geprobeerd – en gefaald – om een akkoord te bereiken over de spreiding van asielzoekers”, zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11 “De Italiaanse regering sloot haar havens voor reddingsschepen. Een verwerpelijke beslissing, maar wel het gevolg van een gebrek aan Europese solidariteit.”

Elke keer een schip mensen op zee heeft gered, ontspint zich nu een lange en pijnlijke discussie tussen de lidstaten over waar het schip aan land kan gaan en de overlevenden een asielaanvraag kunnen indienen. Ondertussen blijven mensen die vaak al vreselijke fysieke en mentale beproevingen doorstonden - soms wekenlang - vastzitten op zee.

Bij gebrek aan een akkoord hierover beslisten de Europese lidstaten op 26 maart om de inzet van schepen op de Middellandse Zee binnen de Europese operatie Sophia op te schorten. Zo verdween de enige humanitaire component in die operatie met een groot risico op verder verlies van levens. Het gebrek aan daadkracht van Europese regeringen maakt het ook extreem moeilijk voor reddingsorganisaties om hun werk te doen. Bovendien schrikt het commerciële schepen af om hun verplichting na te komen om mensen in nood te helpen en naar de dichtstbijzijnde veilige haven te brengen. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders deed op 16 juli een opvallende oproep naar de Europese ministers om tot een akkoord te komen over de veilige ontscheping van geredde migranten.

België moet mee aan de kar trekken

De Belgische regering is mede verantwoordelijk voor het feit dat er nog geen oplossing op tafel ligt. Hertogen: “Het is cruciaal dat ons land mee aan de kar trekt om tot een solidaire oplossing te komen. Wij roepen de regering met aandrang op om haar standpunt te heroverwegen.”

Maandag al worden de gesprekken verder gezet tijdens een vergadering van de ministers in Parijs.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels