Europese sancties voor Congo – reactie 11.11.11

EU-foreign-affairs-council

Vandaag, 12 december, besliste de Europese Unie om sancties uit te vaardigen tegen de verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen in de Democratische Republiek Congo. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken keurden een lijst van 7 personen goed wiens tegoeden bevroren worden. Ze zullen ook niet langer naar Europa kunnen reizen. Onder de getroffen personen bevinden zich hoge verantwoordelijken van leger, politie en inlichtingendiensten.

11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuid Beweging, is tevreden met de beslissing al had ze sneller mogen komen. "Deze beslissing komt geen moment te vroeg, wij pleiten al 6 maanden voor individuele sancties in Congo", zegt Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11. "De Verenigde Staten kondigden in juli soortgelijke maatregelen aan. Het Congolese middenveld vraagt de internationale gemeenschap al lang om druk te zetten op de Congolese overheid. Het aantal mensenrechtenschendingen is het voorbije jaar exponentieel gestegen. Net als andere Centraal-Afrikaanse leiders gaat president Kabila behoorlijk ver om langer aan de macht te blijven en wordt de repressie van kritische stemmen systematisch opgevoerd."

11.11.11 is erg bezorgd over de toestand in het land: "Jongeren die vreedzaam betogen worden massaal opgepakt, radio's die kritisch zijn voor de president worden gesloten en politieke opposanten die pleiten voor respect voor de grondwet worden weggezet als 'radicale extremisten'. Ondertussen nemen de spanningen toe. Er is met een aantal politieke actoren een akkoord om de verkiezingen uit te stellen en op die manier het mandaat van de president te verlengen tot april 2018, maar of de bevolking dat zal accepteren is nog maar de vraag." In haar conclusies ondersteunt de Europese Raad de bemiddelingspoging van de Katholieke Kerk. Dit overleg is de bemiddeling van de laatste kans. Als er voor 19 december, de symbolische laatste dag van het mandaat van Kabila, geen breed gedragen akkoord uit de bus komt dreigt er chaos in de straten van Kinshasa.

Europa

De maatregelen die vandaag zijn aangekondigd moeten kaderen in een bredere Europese strategie die stelselmatig de druk op de Congolese elite opvoert, vindt 11.11.11. Samen met partners in Congo klaagt 11.11.11 al jaren de strategie van de Congolese regering aan om verkiezingen onmogelijk te maken en zo de democratie te ondermijnen. Naast het uitvaardigen van individuele sancties dient de Europese Unie de bemiddelingspoging van de Katholieke Kerk actief te ondersteunen en duidelijk te maken dat het de verkiezingen ook zal financieren eens er een akkoord wordt bereikt.

De Europese Unie vraagt nu een onafhankelijk en transparant onderzoek naar het geweld van 19 en 20 september en het respecteren van de mensenrechten. Dat de Europese ministers vandaag spreken over mogelijke bijkomende sancties indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, of als het verkiezingsproces verder bemoeilijkt wordt, is alvast een goede zaak. "De Europese Unie moet deze belofte ook waarmaken. De komende weken en maanden worden cruciaal voor de toekomst van de democratie in Congo. Europa moet tonen dat ze aan de juiste kant van de geschiedenis staat", aldus nog 11.11.11

België

Volgens 11.11.11 speelde België een belangrijke rol in de totstandkoming van Europese sancties. De voorbije maanden heeft Reynders actief gelobbyd bij zijn Europese collega's om de druk op Kinshasa op te voeren. "Wij hopen dat België deze voortrekkersrol zal blijven spelen in de toekomst. Nu komt het er op aan om de sancties ook effectief toe te passen, zeker wat het bevriezen van tegoeden betreft." Om echt doeltreffend te zijn moeten ook de tussenpersonen en de schimmige constructies in belastingparadijzen aangepakt worden die grootschalige corruptie mogelijk maken.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels