Exit VS uit Akkoord van Parijs : concrete pistes voor reactie België en EU

We vroegen het al eerder: laat de reacties op de beslissing van de VS om uit het Akkoord van Parijs te stappen geen losse flodders zijn. De Europese leiders bevestigden vorige week hun geloof in het Akkoord van Parijs en de leidende rol die de EU wil spelen. Maar er is nood aan boter bij de vis. Het Platform Klimaatrechtvaardigheid - dat de milieuorganisaties, vakbonden, noord-zuidbeweging en jeugdraden verenigt - stelt enkele pistes voor.

Eigen ambitie moet omhoog

De Europese Unie claimt het internationale klimaatleiderschap, zeker sinds de beslissing van de VS. Ook België veroordeelde de beslissing hard. Nochtans ontbreekt het België op dit moment aan een nationaal klimaatplan en zijn de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 niet voldoende om de temperatuurdoelstelling van het Akkoord van Parijs – de opwarming beperken tot ver onder 2°C en te streven naar een maximale opwarming van 1,5°C – te behalen. Dat haalt de geloofwaardigheid van de EU als klimaatleider onderuit.

Ook op vlak van internationale klimaatfinanciering kan de EU meer doen. Er werd een belofte gedaan om de meest kwetsbaren te ondersteunen in hun klimaatuitdagingen. België en de EU moeten er over waken dat die belofte behaald wordt. Dat kan alleen als België allereerst haar eigen bijdrage opkrikt zonder dat dit uit bestaande middelen komt. Nu is die in grootteorde ver verwijderd van de buurlanden. Vervolgens kan België een verhoging van alle Europese bijdragen agenderen.

Economische maatregelen

Daarnaast mag de EU niet zomaar accepteren dat de VS de gemaakte klimaatafspraken niet nakomt. Economische maatregelen kunnen garanderen dat Amerikaanse bedrijven ook kiezen voor een groene weg en Europese bedrijven geen nadelen ondervinden van het gebrek aan klimaatbeleid door de VS. Een belangrijk instrument daarvoor zijn border tax adjustment measures.

Bovendien heeft de EU met handelsverdragen een instrument in handen om duurzaamheid bij haar handelspartners te verwezenlijken. Dat geldt voor klimaatbeleid in de VS maar ook voor andere thema's en andere landen, zoals soja en palmolie in Brazilië en Indonesië. We vragen de EU om duurzaamheid als prioritair criterium naar voor te schuiven tijdens de onderhandeling van handelsverdragen. In de praktijk betekent dat dat er geen handelsakkoord kan afgesloten worden met de VS zonder garanties dat de VS zich aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs zullen houden.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel