Fair trade heeft de verkiezingen verloren

Oxfam-Wereldwinkels trok in de weken voor de Vlaamse en Europese verkiezingen met vier ‘engagementen’ naar de politieke partijen. We waren benieuwd hoe partijen en kandidaten die ze onderschreven de stembusslag van 7 juni zouden overleven.

In Europa winnen centrumrechts en rechts de verkiezingen.
De Vlaamse verkiezingen werden gewonnen door N-VA en CD&V. Open VLD en sp.a verliezen fors. Groen! verliest licht en scoort met 6,7% iets boven de kiesdrempel. Het extreemrechtse Vlaams Belang krijgt rake klappen, maar haalt nog steeds 15,3%. Lijst Dedecker scoort 7,7%. SLP haalt de kiesdrempel niet.

Wat betekenen al deze cijfers voor het beleid de komende vijf jaar op Vlaams en Europees niveau?


Navelstaarderij
Hulp, handel, klimaatverandering en landbouwbeleid waren alvast geen verkiezingsthema's. Nochtans vallen ze onder de bevoegdheid van het Europees Parlement.

Aan landbouwbeleid bijvoorbeeld wordt de helft van het Europese budget besteed. Dat beleid blijft de Europese landbouw op een onduurzame manier subsidiëren, waardoor boeren in ontwikkelingslanden in problemen komen.

De wereldwijde financieel-economische crisis die Afrika harder treft dan het Westen, werd in de Vlaamse campagne beperkt tot de redding van Fortis en Opel. Waar in andere Europese landen herverdeling en een eerlijkere wereldeconomie wel degelijk verkiezingsthema's waren, beperkten de thema's zich in Vlaanderen tot wat economische navelstaarderij.

Partijen met een uitgebreid klimaatprogramma zoals Groen!, sp.a en in iets mindere mate Open VLD hebben het niet goed gedaan. De klimaatverandering, die Afrika harder treft dan andere werelddelen, is een weinig belangrijk thema voor CD&V en N-VA. De twee winnende partijen blinken niet uit in enthousiasme om te wegen op het klimaatbeleid, zelfs integendeel. Vlaanderen zou op de volgende VN-Klimaattop, in december in Kopenhagen, wel eens een negatieve invloed kunnen hebben op het nieuwe klimaatverdrag. Gelukkig tekende zich een ander beeld af in Wallonië en Brussel, waar Ecolo het erg goed heeft gedaan. Aangezien de regio's de Belgische houding op Europees vlak bepalen, kan er inzake klimaat misschien toch iets uit de bus komen voor de ontwikkelingslanden.

Vier eisen van Oxfam-Wereldwinkels
Groen!, sp.a en SLP onderschreven vrij vlug en zeer enthousiast onze eisen. Groen! nam heel wat voorstellen op in haar verkiezingsprogramma. "Er is geen enkel concreet engagement waar sp.a zich niet kan achter scharen", lieten de socialisten weten. Lijst Dedecker heeft nooit geantwoord op onze vragen. N-VA antwoordde niet via haar partijvoorzitter, maar Geert Bourgeois, lijsttrekker in West-Vlaanderen, ondersteunde voor 100% de engagementsverklaring. Open VLD antwoordde evenmin, maar Sven Gatz, lijsttrekker in Brussel, onderschreef wel alle engagementen. CD&V-partijvoorzitster Marianne Thyssen liet weten dat haar partij de vier algemene eisen ondersteunt en er in het Vlaams Parlement werk wil van maken. Een aantal concrete actiepunten worden door CD&V niet zonder meer verworpen, maar evenmin zonder meer gesteund. "Over deze punten is CD&V wel bereid tot het voeren van een politiek debat." Hilde Crevits, lijsttrekker van CD&V in West-Vlaanderen en aftredend Vlaams minister, onderschreef dan weer wel op één na alle Oxfam-engagementen.

Hoe het regeerakkoord er zal uitzien, zal dus vooral afhangen van welke partijen de Vlaamse regering zullen versterken, en welke parlementsleden zullen wegen binnen hun eigen partij (en eventueel een ministerpost mogen invullen). Zowel OpenVLD als sp.a lieten maandag na verkiezingen uitschijnen bereid te zijn te praten over regeringsdeelname.

Zoals aangekondigd wil Oxfam-Wereldwinkels zich niet beperken tot het afleveren van een eisenpakket, maar zullen we de verkozen kandidaten ook houden aan hun verkiezingsbeloftes. Ook zullen we tijdens de regeringsvorming goed in het oog houden welke Noord-Zuideisen het regeerakkoord zullen halen, en hier lobbywerk rond verrichten. 11.11.11, maar ook de milieubeweging en de vakbonden, zijn hierbij goede partners.

Els Keytsman
Politieke dienst

Verkozen Vlaamse kandidaten die antwoordden op onze bevraging: Mieke Vogels, Filip Watteeuw, Bart Caron en Hermes Sanctorum (Groen!), Caroline Gennez, John Crombez en Peter Vanvelthoven (sp.a), Joke Schauvliege en Hilde Crevits (CD&V), Sven Gatz (Open VLD) en Geert Bourgeois (N-VA). De verkozen europarlementsleden Marianne Thyssen en Ivo Belet (CD&V), Bart Staes (Groen!) en Annemie Neyts (Open VLD) antwoordden op de Fair Trade Pledge Campaign, een bevraging door de Europese koepel van fairtradeorganisaties. Je leest alle antwoorden op www.oww.be/verkiezingen09 .

Deel dit artikel