Frank en Chantal kozen voor een duolegaat

Frank en Chantal kozen voor een duolegaat

Het schemert vroeg als we Watervliet binnenrijden, op een druilerige middag in november. Maar het uitzicht bij Chantal en Frank is prachtig en hun ontvangst hartelijk. Zij begunstigen 11.11.11 in hun testament en vertellen ons waarom.

Frank en Chantal geraakten als jongeren betrokken bij 11.11.11. Frank is informaticaconsultant, Chantal is juf zedenleer, beiden zijn eind de 50 en al heel lang schenkers.

Jullie hebben beslist om een legaat voor 11.11.11 op te nemen in jullie testament. Hoe zijn jullie daartoe gekomen?

Frank: Die beslissing ligt in het verlengde van onze jarenlange steun aan 11.11.11. Al heel lang pleit 11.11.11 ervoor dat de overheid 0,7% van haar budget zou spenderen aan ontwikkelingssamenwerking. Daar kunnen wij alvast zelf mee beginnen, dachten we.

Chantal: Wij hebben geen kinderen, geen erfgenamen in de eerste graad. Onlangs erfde ik zelf van een oom en merkte hoe veel van de erfenis naar de staat gaat. Vandaar onze interesse voor een duolegaat. Aan de 0,7% voor ontwikkeling zit ons land nog lang niet. Door ervoor te zorgen dat ons geld naar 11.11.11 gaat in de plaats van naar de staat, steken wij de regering een handje toe.

Wat trekt jullie het meest aan in het werk van 11.11.11?

Frank: Twee dingen. Vooreerst het projectwerk in het Zuiden: lokale initiatieven ondersteunen met het oog op de lange termijn. Maar even belangrijk vinden we dat 11.11.11 hier actie voert en het publiek informeert. Acties naar onze regering toe zijn even hard nodig.

Onlangs beluisterde ik op de radio een programma over het goede doel. Wat mij opviel is dat mensen zo'n achterdocht hebben. 'Komt het geld wel goed terecht?', vragen ze. Dat zijn excuses. Wij zijn er gerust in dat 11.11.11 goed bezig is.

Chantal: Wij hebben zelf jarenlang de studies van een jongeman uit Burkina Faso gesponsord. Uiteindelijk is hij naar Canada getrokken en niet teruggekeerd naar zijn land. Aan dat avontuur houden we een wat wrang gevoel over. We hadden dat geld beter aan structurele hulp gegeven.

Hoe ging het praktisch in zijn werk? Zijn jullie bij de notaris geweest?

Chantal: Ja, het eerste bezoek is trouwens gratis. Hij heeft voor ons de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet. Een daarvan was om zelf een handgeschreven testament op te stellen en dat bij hem in bewaring te geven. Dat kost niet veel en je bent toch zeker dat je wil correct wordt uitgevoerd. Van 11.11.11 kregen we een aantal voorbeelden, dus dat vroeg ook niet zoveel werk.

Tot slot: hebben jullie nog een boodschap voor wie een legaat overweegt?

Frank: Als je geen rechtstreekse erfgenamen hebt moet je niet twijfelen. Maar zelfs voor wie kinderen heeft, kan een duolegaat voordelig uitpakken. Je moet zeker de rekening eens maken.

Wat is een duolegaat?

Bij een duolegaat laat je een deel van je erfenis na aan een goed doel en een ander deel aan je erfgenamen.
Het goede doel betaalt zowel de erfbelasting van de erfgenamen als de erfbelasting op het deel dat het zelf ontvangt. Voor dat laatste geniet het goede doel van een gunstig tarief (in Vlaanderen 8,5%).

Wanneer is het interessant?

Wanneer de erfgenamen een hoge erfbelasting moeten betalen, bijvoorbeeld als neef of nicht, kan een duolegaat zeker interessant zijn. Bij grote bedragen kan een duolegaat zelfs gunstig zijn voor erfgenamen in rechte lijn.

Voorbeeld

Jan woont in Vlaanderen en heeft geen kinderen. Hij laat 200.000 euro na aan zijn neef.

duolegaat voorbeeld

 

Contact

Bestel de gratis Legatenbrochure of vraag om een gesprek over een legaat voor 11.11.11.
Bart Demedts, Verantwoordelijke legaten

 

ef logo
11.11.11 is lid van de Vereniging Ethische Fondsenwerving

Deel dit artikel