Gaza-blokkade: niet nog een jaar!

Schrijnende situatie in Gaza vereist oplossing

De ernstige incidenten van 31 mei 2010 tussen Israëlische strijdkrachten en activisten van de vloot met bestemming Gaza hebben de acute ontberingen waarmee de bevolking van Gaza te kampen heeft nogmaals in de schijnwerpers geplaatst.

©ICRC, Gaza, 2009Zoals het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) reeds herhaaldelijk heeft benadrukt, kan de schrijnende situatie in Gaza niet worden opgelost door het verstrekken van humanitaire hulp. De blokkade van de Gaza-strook gaat weldra zijn vierde jaar in, waardoor alle kansen op economisch herstel in de kiem worden gesmoord. De bevolking van Gaza draagt nog steeds de gevolgen van werkloosheid, armoede en oorlogsgeweld en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Gaza heeft een ongezien dieptepunt bereikt.

Collectieve bestraffing moet worden beëindigd

De voltallige burgerbevolking van Gaza wordt gestraft voor daden waarvoor zij geen verantwoordelijkheid draagt. De blokkade maakt dan ook een collectieve bestraffing uit, die door Israël wordt opgelegd met manifeste miskenning van zijn verplichtingen krachtens het internationaal humanitair recht (IHR).

©ICRC /A.S. Bonefeld / il-e-01844“De blokkade heeft een verwoestende impact op de 1,5 miljoen burgers die in Gaza leven,” aldus Béatrice Mégevand-Roggo, hoofd van de operaties van het ICRC in het Midden-Oosten. “Daarom dringen wij er op aan dat Israël een einde zou maken aan deze blokkade en doen wij een oproep aan iedereen die de situatie kan beïnvloeden, met inbegrip van Hamas, om alles te doen om de burgerbevolking van Gaza te helpen. Het recht van Israël om zijn legitieme veiligheidsbekommernissen aan te pakken moet worden afgewogen tegen het recht van de Palestijnen op een normaal en waardig bestaan.”

De internationale gemeenschap moet er mee toe bijdragen dat de herhaaldelijke oproepen van staten en internationale organisaties om de blokkade op te heffen eindelijk gehoor vinden.

IHR moet worden nageleefd

Overeenkomstig het IHR moet Israël verzekeren dat aan de basisbehoeften van de bevolking van Gaza, waaronder gepaste gezondheidszorg, wordt voldaan. De Palestijnse overheden van hun kant moeten al het mogelijke doen om behoorlijke gezondheidszorg en stroomvoorziening aan te bieden en om de infrastructuur voor de bevolking van Gaza te onderhouden.

Bovendien hebben alle staten de verplichting om snelle en ongehinderde doorgang toe te laten en te bevorderen van alle hulpgoederen, uitrusting en personeel.

De gevangenschap van Israëlische soldaat Gilad Shalit zal weldra zijn vijfde jaar ingaan. Hamas blijft de verzoeken van het ICRC om hem te bezoeken afwijzen. In strijd met het IHR weigert Hamas hem tevens om in contact te treden met zijn familie. Het ICRC dringt er nogmaals op aan dat diegenen die Gilad Shalit gevangen houden, hem toestaan om regelmatig contact te hebben met zijn familie, zoals het IHR voorschrijft. Het ICRC herhaalt ook dat de personen die hem gevangen houden, moeten verzekeren dat hij goed wordt behandeld en dat zijn leefomstandigheden menselijk en waardig zijn.


Deel dit artikel