Gedwongen verdwijning strafbaar in België

België bekrachtigde begin juni het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning. Daarmee beschouwt België gedwongen verdwijning als misdrijf.

Gedwongen verdwijning is een misdrijf volgens de mensenrechten en - wanneer het zich voordoet in een situatie van gewapend conflict - in het internationaal humanitair recht. Het internationale verdrag bevat een aantal maatregelen om gedwongen verdwijning te voorkomen.

Zo stelt het dat elke persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd door de gevangennemende macht moet worden geregistreerd. Het erkent ook uitdrukkelijk het recht van de familie van de slachtoffers om de waarheid te kennen over de omstandigheden van een gedwongen verdwijning en het lot van de verdwenen persoon. Het verdrag vereist bovendien dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan gedwongen verdwijning daarvoor gestraft worden.

Het verdrag werd op 20 december 2006 tot stand gebracht in New York. Ondertussen hebben 88 staten het ondertekend. “Het is een belangrijke stap in de strijd tegen de oorzaak van angsten en zorgen bij honderdduizenden mensen wereldwijd die geen nieuws hebben over hun familie”, zegt Olivier Dubois, adjunct-hoofd van het Centraal Opsporingsbureau en de Afdeling Bescherming van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC). 

Eind december vorig jaar werden er door het ICRC nog 36.000 zaken van vermiste personen behandeld en in 2010 heeft Rode Kruis-Vlaanderen in totaal 355 aanvragen binnengekregen voor opsporingen van vermiste personen.
Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel