Geef die boer een stoel... aan de onderhandelingstafel.

Op 10 mei onthullen de roze stoelen die de afgelopen weken het land onveilig maakten hun ware aard.

Die dag is het Internationale Dag van de Fair Trade, en zet Oxfam-Wereldwinkels in gans Vlaanderen de stoelen op straat.


Oxfam-Wereldwinkels reserveert de stoelen voor de miljoenen familiale boeren in het Zuiden. Zij moeten blijven overleven van hun landbouw.

In een periode met stijgende prijzen voor landbouwproducten én voedsel, vormen zij een belangrijke, maar ook kwetsbare schakel.

De stijgende voedselprijzen vormen een bedreiging voor de armste mensen uit ontwikkelingslanden. Voor hen betekenen hogere voedselprijzen minder op het menu, met nog meer honger tot gevolg.

Hogere prijzen kunnen echter ook kansen bieden. Veel van de armste inwoners van die landen halen hun inkomsten uit kleinschalige landbouw, dus hogere prijzen voor landbouwproducten kúnnen hen uitzicht bieden op een beter inkomen. Maar dan moeten die hogere prijzen ook ten goede komen aan deze kleinschalige, familiale boeren in afgelegen streken, en niet alleen aan de grootschalige commerciële bedrijven en agro-industrie.

In de wereldhandel spelen deze kleinschalige producenten echter niet mee: door de grote machtsconcentratie bij handelaars en verwerkers komt steeds minder van de eindprijs bij de producent terecht. Zo worden zij niet altijd beter van de hogere prijzen en aan de internationale onderhandelingstafels hebben ze geen plaats. Nochtans wordt dáár beslist over hun leven en hun families.

Daarom vragen wij: zorg ervoor dat de boeren in het Zuiden ook een stem krijgen, en geef ze een stoel aan de onderhandelingstafel. 
 
De actie rond een stoel vormt het eindpunt van een jaar lang campagne voeren door Vredeseilanden, 11.11.11 en Oxfam-Wereldwinkels rond het gemeenschappelijk thema 'Boeren strijden tegen vrijhandel'.

Meer info over de acties op 10 mei / achtergrond en eisen van de campagne op www.oww.be

Omzwervingen van een stoel: www.eenstoel.be
 

Deel dit artikel