Geen klimaatbeleid = geen waardig werk

Tacloban City verwoest door tyfoon Hayan op de Filipijnen. November 2013

Vandaag is het de wereldwijde actiedag voor waardig werk. Vakbonden en ontwikkelings- en milieuorganisaties van over heel de wereld voeren actie met de slogan: 'There are no jobs on a dead planet'.  Een falend klimaatbeleid is nefast voor de tewerkstelling zowel in het noorden als in het zuiden.  

1,2 miljard mensen leven in extreme armoede door een gebrek aan waardig werk. 22 miljoen klimaatvluchtelingen zijn hun werk en inkomen kwijt door een ontoereikend klimaatbeleid. Een groep die drie maal groter is dan de vluchtelingen voor oorlogsgeweld.

De Coalitie Waardig Werk en de Klimaatcoalitie schreven een open brief aan onze nieuwe beleidsmakers: het is een vergissing om louter in te zetten op besparen en te knippen in een sociaal en ecologisch beleid. Inzetten op een klimaatbeleid is een kwestie van durven keuzes maken, de plannen liggen al langer op tafel. Een investeringsplan voor een ernstig klimaatbeleid kan in België voor 60.000 groene jobs zorgen en een verduurzaming van onze economie.

Verantwoordelijkheid

Ons land moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van landen in het Zuiden die zwaarst getroffen worden door de klimaatverandering.  Al verschillende jaren is duidelijk dat België haar beloftes inzake internationale klimaatfinanciering niet nakomt. Voor 2014 en verder ligt bovendien geen concreet  engagement op tafel.

De Coalitie Waardig Werk wil ook een beleid dat sociale dumping aanpakt. Landen, overal ter wereld, worden door grote multinationale bedrijven tegenover elkaar in concurrentie gezet, waardoor ze sociale en ecologische normen verwaarlozen om de productiekosten te beperken.

De Belgische overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van werknemers bij ons, en zij die produceren voor ons. Een klimaatbeleid en een sociaal beleid gaan hierbij hand in hand.

Rudy De Leeuw – voorzitter ABVV/FGTB
Marc Leemans – voorzitter ACV-CSC
Olivier Valentin  – Nationaal secretaris ACLVB-CGSLB
Mathias Bienstman –  voorzitter Klimaatcoalitie
Bogdan Vandenberghe – algemeen secretaris  11.11.11
Arnaud Zacharie – sécretaire général du CNCD-11.11.11

  • De Coalitie Waardig Werk is een Belgisch netwerk van vakbonden en NGO's die de wereldwijde toepassing van de fundamentele arbeidsrechten verdedigen en schendingen aanklagen

  • De Klimaatcoalitie is een nationaal platform bestaande uit een zeventigtal leden uit de milieubeweging, de noord-zuid-beweging, vakbonden en jongerenorganisaties
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels