Het ngo-netwerk in Bolivia: "De toekomst staat bol van uitdagingen"

Boliviaanse koepel bouwt aan een betere voedselsituatie
AIPE, een nieuwe partnerorganisatie van Bevrijde Wereld, haalde begin dit jaar een belangrijke slag thuis. In de nieuwe grondwet van de regering-Morales werd namelijk het ‘recht op adequate voeding’ opgenomen. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een gratis ontbijt op school, en zwangere vrouwen hebben voortaan recht op een financiële toelage. De Boliviaanse overheid hecht heel wat belang aan het advies van AIPE. De organisatie vormt namelijk een overkoepelend, nationaal netwerk van 23 ngo’s. Het netwerk bouwde de afgelopen twintig jaar een schat aan kennis en ervaring op, die goed van pas komt bij het uitwerken van beleidsvoorstellen.

_mg_1135_1AIPE blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Tijd voor een gesprek met Aquiles Dávalos Saravia, de gedreven directeur van de organisatie...
Aquiles Dávalos Saravia: “Het is van cruciaal belang dat de Boliviaanse bevolking meer voedsel produceert, en ook toegang krijgt tot een betere voeding. Enkel op die manier kunnen we het land uit de armoede halen. De organisaties die aangesloten zijn bij AIPE, stellen alles in het werk om die doelstelling in de praktijk te brengen. Tegelijk is het noodzakelijk om steeds een stapje vooruit te denken, om voorop te lopen in de thema’s waarin we gespecialiseerd zijn.” 
Dit jaar viert AIPE haar 25ste verjaardag. Kunt u een paar hoogtepunten uit die periode voor de geest halen?
“In de nieuwe grondwet staat nu officieel het ‘recht op adequate voeding’ vermeld, waar we met AIPE jarenlang voor ijverden bij de overheid. Zo is er bijvoorbeeld het gratis schoolontbijt voor kinderen. Verder krijgen zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen nu financiële steun om naar de dokter te gaan. Ook moeders die borstvoeding geven, krijgen sinds kort een premie. Een hele vooruitgang! Daarnaast zijn er ook onze educatieve programma’s, waarin we mensen opleiden die op het terrein vormingen geven over voedselzekerheid.”
Is de missie van AIPE volbracht, nu jullie belangrijkste strijdpunten werden opgenomen in de nieuwe grondwet?  
“Er wacht ons een nieuwe, enorme uitdaging. Nu de wetteksten moeten namelijk een verlengstuk krijgen in de praktijk. Dat wordt ongetwijfeld nog een stuk moeilijker dan het opnemen van onze eisen in de grondwet.”

Toekomstbeeld

_mg_1075_1Wat denkt u over het huidige politieke beleid van de regering-Morales? En hoe past AIPE in dat plaatje?
“Ons land maakte de jongste jaren heel wat positieve evoluties door, zonder twijfel. Toch is er nog altijd conflict, discriminatie en intolerantie. De huidige veranderingen maken de eeuwenlange uitsluiting en ongelijkheid van de inheemse bevolking zichtbaar, en dat resulteert in spanningen. AIPE kan bijdragen aan een oplossing, in de domeinen waarin het gespecialiseerd is. We brengen overheden en andere actoren samen om tot een akkoord te komen… AIPE sluit zich aan bij de visie omtrent voedsel in de nieuwe grondwet. Maar als het nodig is, zullen we ons kritisch opstellen tegenover het overheidsbeleid.”
Hoe ziet u de toekomst van het netwerk? Wat zijn de grootste uitdagingen?
“De grootste uitdaging op korte termijn is natuurlijk het uitvoeren van het ‘recht op adequate voeding’. Op lange termijn dromen we van een samenleving die opkomt voor haar eigen rechten. De toekomst van het AIPE-netwerk staat bol van de uitdagingen. We willen onze leden-organisaties blijvende technische ondersteuning bieden. Anderzijds streven we ernaar om de samenhang én de diversiteit tussen onze leden te bewaren… Een boeiend vooruitzicht. Ik wil me dan ook voor de volle 100% inzetten voor m’n organisatie én voor de toekomst van Bolivia!” 

Jaap Op de Coul (Landenvertegenwoordiger in Bolivia)

www.bevrijdewereld.be

infofiche-bolivia-met-partners-2009


Deel dit artikel