Hulpverleners in gevaar

Experts rond gezondheidszorg in conflictgebieden en rampen verzamelden van 12 tot 14 februari in Teheran. Daar volgden ze een workshop door de Iraanse Rode Halve Maan en het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) over de veiligheid van gezondheidswerkers.

"Het Rode Kruis zet zich in voor de bescherming van de zieken en gewonden en wil de veiligheid van de hulpverlening in conflictgebieden verbeteren", vertelt Pierre Ryter, hoofd van de ICRC-delegatie in Teheran. "Deze bijeenkomst maakt deel uit van onze inspanningen om oplossingen te vinden voor een van de belangrijkste, maar vaak vergeten humanitaire problemen van vandaag."

Deelnemers aan deze workshop zijn onder andere Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen uit Egypte, Duitsland, Indonesië, Ivoorkust, Nepal, Palestina, Spanje, Syrië en Oeganda. Onder andere vertegenwoordigers van het ministerie van Gezondheid uit Irak delen er hun ervaringen.

"Gevaar maakt deel uit van de job voor Rode Kruis- en Rode Halve Maanmedewerkers, hoewel ze onpartijdige en neutrale hulpverlening bieden", vertelt Mohammad Shahabeddin, ondersecretaris van de Iraanse Rode Halve Maan. "Via deze workshop kunnen deelnemers ideeën uitwisselen over de aanpak van de problemen."

De workshop in Teheran maakt deel uit van een reeks van 10 workshops die tussen 2012 en 2014 georganiseerd worden. Volgend jaar organiseert het Rode Kruis een workshop in België. Het doel is om de veiligheid van medische hulpverleners en de bevolking in gewapende conflicten te verbeteren.

De aanbevelingen die via de workshops verzameld worden, zullen voorgelegd worden tijdens de 32ste Internationale Conferentie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in 2015. Daar zullen resoluties geformuleerd worden om het probleem wereldwijd te kunnen aanpakken. 

Vorig jaar stierven er minstens 10 Rode Kruisleden tijdens het uitvoeren van hun taak. In ramp- en conflictgebieden worden hulpverleners vaak de toegang tot gebieden verhinderd of zelfs, ondanks dat ze onder de Conventies van Genève bescherming genieten, onder vuur genomen.

Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel