ICRC veroordeelt schendingen internationaal humanitair recht in Myanmar

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) veroordeelt de voortdurende schendingen van het internationaal humanitair recht tegen burgers en gedetineerden door de overheid van Myanmar.

Verscheidende pogingen van het ICRC om de schendingen een halt toe te roepen, stootten op een weigering van Myanmar om hierover een dialoog aan te gaan. Hoewel de organisatie de voorkeur geeft aan vertrouwelijke en bilaterale gesprekken om het respect voor het internationaal humanitair recht af te dwingen, verplicht deze impasse de organisatie tot de uitzonderlijk maatregel om zijn bevindingen publiek te maken.

De bevindingen van het Comité steunen op waarnemingen van zijn delegees op het terrein en gesprekken met duizenden burgers en gedetineerden tijdens de periode 2000-2005.

De schendingen hebben betrekking op:

  • Het gedwongen inzetten van gedetineerden als dragers voor de strijdkrachten waardoor deze rechtstreeks worden blootgesteld aan de gevaren van het conflict. Velen hebben daarenboven te lijden aan uitputting en ondervoeding en zijn het slachtoffer van onterende behandeling of moord.
  • De bevolking in de grensregio met Thailand is regelmatig het slachtoffer van misbruik door de strijdkrachten. De grootschalige vernietiging van voedselvoorraden en productiemiddelen heeft een ernstige invloed op de reeds precaire humanitaire situatie. De  beperking van de bewegingsvrijheid maakt het voor de bevolking bovendien onmogelijk hun velden te bewerken.
  • Gewelddaden tegen de bevolking, arbitraire arrestaties en detentie creëren een klimaat van voortdurende angst. Vele families hebben daardoor reeds hun dorpen verlaten. Andere werden verplicht de militaire operaties rechtstreeks te ondersteunen.

Deze herhaalde gewelddaden tegen mannen, vrouwen en kinderen zijn in strijd met meerdere bepaligen van het internationaal humanitair recht. Het ICRC roept de overheid van Myanmar op hieraan een einde te maken en herhaling te voorkomen. Het herinnert ook alle verdragsstaten bij de Verdragen van Genève aan hun verplichting onder artikel 1 het internationaal humanitair recht niet enkel na te leven, maar ook te doen naleven.

Deel dit artikel