Importheffing op film en muziek blijft heet hangijzer in Unesco

 

Mogen landen hun filmsector of muziekwereld beschermen met subsidies en importheffingen? De Unesco, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft er twee weken over gebakkeleid. De kloof tussen de Verenigde Staten (tegen) en de meeste Europese en ontwikkelingslanden (voor) is er alleen maar dieper mee geworden. De Unesco kreeg in oktober 2003 het mandaat een bindende internationale conventie voor te bereiden om "de diversiteit van culturele inhouden en artistieke expressies" te beschermen. Maar de gesprekken in de afgelopen twee weken hebben eerder hevige ruzie dan een consensus over het thema opgeleverd. De Unesco had nogal optimistisch gehoopt in maart een definitieve tekst klaar te hebben, om die in oktober aan haar Algemene Vergadering te kunnen voorleggen. Nu is er afgesproken dat in mei een nieuwe gespreksronde over het thema komt.  Protectionisme De meeste Europese en ontwikkelingslanden - samen ongeveer 100 landen - streven naar een internationale overeenkomst die landen toelaat "cultuurproducten" als films, boeken en muziek te subsidiëren. Ze willen ook de mogelijkheid openhouden om de import van films, muziek en tv-programma's te belasten. Maar de VS verzetten zich tegen dat "protectionisme". Ze krijgen steun van Japan, Mexico en ...

geen organisatie

Deel dit artikel