Internationaal Humanitair Recht in de kijker - 2005

Internationaal Humanitair Recht in de kijker. Dit is de naam en de doelstelling van de nieuwe publicatie van Rode Kruis-Vlaanderen ter promotie van het internationaal humanitair recht. Hiermee loopt het nieuwe tijdschrift in de voetsporen van ‘Zoeklicht’ dat van 1991 tot 2004 zijn licht liet schijnen over de laatste trends en ontwikkelingen in het internationaal humanitair recht. ‘Internationaal Humanitair Recht in de kijker’ verschijnt jaarlijks in januari en blikt terug op een selectie van opmerkelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen van het voorbije jaar.


2005 bood alvast voldoende stof tot discussie over internationaal humanitair recht, zowel nationaal als internationaal. Voor de tweede maal vormde Brussel het toneel voor een proces naar aanleiding van de genocide in Rwanda in 1994. In de senaat werd een wetsvoorstel ingediend om een einde te stellen aan het gebruik van submunitie. Ondertussen bleef het wel wachten op de ratificatie van het Tweede Protocol bij het Cultuurgoederenverdrag door België. Internationaal was er de 25e verjaardag van het Conventioneel Wapenverdrag van 1980 en 60 jaar VN. In de actualiteit bleef Irak de aandacht opeisen met het voortdurende geweld en het nakende proces tegen Saddam Hoessein. Ook Darfur werkte zich in de schijnwerpers met het VN-rapport over schendingen van het internationaal humanitair recht en de doorverwijzing van de zaak naar het Internationaal Strafhof. In 2005 werd ook de studie over de gewoonterechtelijke regels in het internationaal humanitair recht beëindigd en bekendgemaakt.

Vele gebeurtenissen eisten de aandacht op, maar slechts enkele vonden hun weg naar ‘Internationaal humanitair recht in de kijker-2005’. Binnen het beperkte bestek van deze publicatie werd voor dit eerste nummer een evenwicht gezocht tussen de juridische en politieke benadering van het internationaal humanitair recht, tussen de regels inzake bescherming en bijstand, tussen de bescherming van personen en de bepalingen over de methoden en middelen van oorlogvoering. Voor de bijdragen werd een beroep gedaan op medewerkers die het internationaal humanitair recht vanuit verschillende disciplines benaderen. Zij geven hierbij hun persoonlijk kijk weer maar verwoorden niet noodzakelijk de positie van het Rode Kruis terzake.

Bijkomende informatie en een overzicht van de thema’s die in 2005 onze aandacht opeisten vind je op de webstek van Rode Kruis-Vlaanderen

Deel dit artikel