Internationaal Humanitair Recht in de kijker-2007

Jaarlijks blikt Rode Kruis-Vlaanderen in januari terug op belangrijke trends en ontwikkelingen in het internationaal humanitair recht. Met de publicatie ‘Internationaal Humanitair Recht in de kijker’ wil Rode Kruis-Vlaanderen het internationaal humanitair recht promoten en onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Het heeft daarbij zowel aandacht voor juridische ontwikkelingen als voor de praktische toepassing van dit recht.

2007 was voor de specialisten internationaal humanitair recht een dankbaar jaar. Niet omwille van spectaculaire nieuwe ontwikkelingen of uitzonderlijke verwezenlijkingen inzake de toepassing en naleving. Neen, 2007 bood vooral vermeldenswaardige ‘verjaardagen’ van recente en minder recente IHR-verdragen. Dergelijke verjaardagen zijn altijd een dankbare aanleiding tot reflectie: over de bestaansredenen, onvolkomenheden of toepasbaarheid van deze verdragen in hedendaagse gewapende conflicten.

De 30ste verjaardag van de Aanvullende Protocollen bij de Verdragen van Genève bood een ideale aanleiding om de regels inzake methoden en middelen van oorlogvoering van naderbij te bekijken: nieuwe technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de toepassing van principes van onderscheid en proportionaliteit, maar ook de bescherming van het milieu tijdens gewapende conflicten. 10 jaar na de aanvaarding van het Ottawaverdrag is de tijd niet enkel rijp om dit verdrag op zijn waarde te toetsen, maar ook om de vergelijking aan te gaan met recente onderhandelingen over een beperking op het gebruik van clustermunitie.

IHR in de kijker-2007 blikt ook terug op een aantal actuele uitdagingen inzake het statuut en de bescherming van specifieke categorieën personen, zoals kindsoldaten en personen die om veiligheidsredenen administratief worden aangehouden. Ook het vaak voorkomend gebruik van beschermde personen als menselijk schild wordt onder de loep genomen.

Wij staan ook stil bij de bestraffing van oorlogsmisdaden, niet in eigen land maar bij onze noorderburen en in Colombia. Daar gaan we na hoe de ‘Wet Gerechtigheid en Vrede’  kan bijdragen tot het verwerken van misdaden uit het verleden.

Ten slotte bekijken we hoe de Europese Unie in zijn beleid omgaat met het internationaal humanitair recht.


Meer weten?

De volledige inhoudsopgave en voorgaande jaargang vind je op de site van Rode Kruis-Vlaanderen. Je kan ‘Internationaal Humanitair Recht in de kijker’ ook voor 10 euro bestellen op humanitair.recht@rodekruis.be

 

Deel dit artikel