Internationaal Humanitair Recht in de kijker-2008

Jaarlijks blikt Rode Kruis-Vlaanderen terug op belangrijke trends en ontwikkelingen in het internationaal humanitair recht (IHR) van het voorbije jaar. Met deze publicatie 'IHR in de kijker' wil Rode Kruis-Vlaanderen informatie verstrekken over IHR en onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Het heeft daarbij zowel aandacht voor juridische ontwikkelingen als voor de praktische toepassing ervan.

In 2008 vierde het Internationaal Strafhof zijn tiende verjaardag en vanaf 2004 werden de eerste zaken naar het Hof verwezen. Ook slachtoffers kregen een plaats in deze internationale procedure, maar deze participatie impliceert ook bescherming en ondersteuning. Er wordt ingegaan op de kwetsbare getuigen in het Bijzonder Gerechtshof voor Sierra Leone, evenals de rechten van de slachtoffers in het Internationaal Strafhof. De interpretatie van de definities zijn bepalend voor de toepasbaarheid van het IHR.

Deze editie buigt zich alvast over een aantal definities, bv. hoe misdaden gedefinieerd worden in verdragteksten. Zestig jaar geleden kreeg het begrip genocide een exacte omschrijving in het Verdrag, nochtans steken regelmatig misvattingen de kop op, zowel over de verplichtingen tot het voorkomen als over de bestraffingsmogelijkheden. De definitie van een gewapend conflict, zijnde een internationaal of niet-internationaal gewapend conflict, blijkt ook vandaag de dag heel actueel. Dit wordt onder de loep genomen evenals de bescherming van vluchtelingen en culturele goederen tijdens gewapende conflicten. Tevens zal er worden gekeken naar de mensenrechtenverdragen omdat zij ook een belangrijke bron van rechtsbescherming vormen in situaties van onrust en conflict. Hoewel het gros van de mensenrechtenbepalingen kan worden opgeschort bij een algemene noodsituatie, is het niet het geval voor een aantal fundamentele rechten en sommige beschermingsregels gaan zelfs meer in detail dan het IHR.

Meer weten?
Voor meer informatie over IHR in de kijker-2008 kun je ook op onze website terecht.

Je kan ‘IHR in de kijker-2008’ bestellen voor € 10 bij Rode Kruis-Vlaanderen, Humanitair Recht, Motstraat 40, 2800 Mechelen, 015 44 35 35 of via een e-mail naar kelly.natens@rodekruis.be met vermelding van je naam, adres, ‘IHR in de kijker’+jaargang. De artikels van IHR in de kijker-2007 en eerdere jaargangen zijn vanaf nu ook online beschikbaar.

 

Deel dit artikel