Internationale ongerustheid over mensenrechten in Congo

Protestactie, eerder dit jaar: 'Een geëngageerde burger is geen terrorist'.

Congo blinkt de laatste jaren niet uit in respect voor mensenrechtenverdedigers en voor al wie anders denkt dan het regime. De laatste weken waren er opnieuw enkele incidenten. Internationale organisaties roepen op om het recht op vrije meningsuiting te respecteren. Ook 11.11.11 heeft al herhaaldelijk zijn ongerustheid geuit.

Eind november werd in Goma op hardhandige manier een vreedzame manifestatie van de beweging Lucha (Lutte pour le Changement) aangepakt. Verschillende mensen werden gearresteerd en uiteindelijk bleven negen manifestanten aangehouden. Twee van hen zijn actieve leden van Lucha.

Volgens de autoriteiten beschikt Lucha niet over de noodzakelijke juridische statuten om een dergelijke publieke actie te ondernemen. Lucha heeft al laten weten dat het niet akkoord gaat met deze uitspraak. De Congolese wet voorziet in de vrijheid van vereniging en er bestaat geen enkele verplichting wat betreft de juridische vorm van die vereniging.

Enkele dagen later volgde een communiqué van Lambert Mende, woordvoerder van de regering, over de betwistbare juridische toestand van een coalitie van mensenrechtenngo's. Volgens hem zouden slechts 9 van de 33 organisaties van de coalitie geregistreerd zijn. De 33 ngo's vechten deze beschuldiging aan en bevestigen dat ze in orde zijn volgens de wetgeving. De woordvoerder van de coalitie, Georges Kapiamba, noemde het geplande onderzoek een duidelijke poging om de vrijheid van vereniging en meningsuiting te beteugelen.

Dit zijn slechts 2 van de vele incidenten in de laatste maanden waarin respect voor mensenrechten met de voeten wordt getreden. In een tijd van grote onzekerheid omtrent de verschillende verkiezingen die moeten plaatsvinden, valt te vrezen voor een stijging van dergelijk incidenten de komende weken.

Verschillende organisaties luidden de alarmbel over de recente ontwikkelingen in Congo. Amnesty International publiceerde eind november een rapport over de toenemende repressie tegen politieke opposanten. Ook het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties in Congo meldt een onrustwekkende achteruitgang van de mensenrechtensituatie en Human Rights Watch publiceerde ter gelegenheid van 10 december, dag van de mensenrechten, een persbericht waarin het oproept tot vrijlating van politieke gevangenen. Of president Kabila gehoor zal geven aan deze oproep, bijvoorbeeld bij de opening van de nakende politieke dialoog, is nog de vraag.

11.11.11 vraagt dat België het belang van een onafhankelijk en kritisch middenveld met voldoende handelingsruimte blijft verdedigen, bilateraal in de partnerlanden, binnen de Europese diplomatie en binnen de VN-Mensenrechtenraad. Staten hebben een internationale verplichting om goede voorwaarden – economisch, politiek, sociaal, cultureel en juridisch – te creëren waarin het middenveld kan werken.

Fred en Yves

Sinds maart zitten ook Fred Bauma en Yves Makwambala van de jongerenbewegingen La Lucha en Filimbi in de cel. Voor hun vrijlating wordt nog steeds actie gevoerd.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels