IPIS lanceert briefing service

Het is met plezier dat wij de eerste in een reeks briefings aankondigen omtrent natuurlijke rijkdommen en wapenhandel/veiligheid in het Afrikaanse Grotemerengebied(DRC, Rwanda, Burundi en Oeganda).
Behalve tijdens de zomervakantie, plannen wij de briefings wekelijks te verzenden via onze mailinglijsten. De briefings zullen worden samengesteld op basis van een systematische scanning van websites van media, NGOs, multilaterale en gouvernementele instellingen en onderzoekscentra. We nemen ook informatie op uit andere briefings/nieuwsbrieven en uit publicaties die wij aankopen voor onze gespecialiseerde werkbibliotheek. In de briefings zal u tot slot ook de links vinden naar onze eigen publicaties.

Bedoeling van deze service is andere organisaties en individuen bij te staan bij de tijdverslindende taak van infovergaring en –ordening. In de briefings zullen we ook aangeven welke niet-open bronnen beschikbaar zijn in onze bibliotheek. Op aanvraag zenden wij u per post kopies van artikels op aan kostprijs.

Deze nieuwe service strookt met onze missie die zegt: “ IPIS is een onderzoekscentrum dat informatie vergaart, structureert, assimileert en verwerkt tot trainingpaketten, workshops, voordrachten, briefings, dossiers en rapporten. De primaire doelgroep van IPIS zijn gouvernementele, niet-gouvernementele en intergouvernementele ontwikkelingsactoren, bedrijven en wetgevende instanties. Via multiplicatoren als de media, de academische wereld en think tanks bereikt onze informatie ook een breder veld van betrokkenen. In de ruimste zin bestaat onze doelgroep uit alle individuen en organisaties die begaan zijn met vrede, mensenrechten en ontwikkeling in sub-Sahara Afrika.”

Sommigen onder u hebben misschien opgemerkt dat OCIPE recentelijk met een soortgelijke ‘press service’ is begonnen. Na onderling overleg besloot OCIPE info over zijn werkgebied te blijven sturen maar, om dubbel werk te vermijden, daarbij natuurlijke rijkdommen en wapenhandel/veiligheid uit te sluiten.

Onze briefings zullen worden gearchiveerd op de volgende locatie:
http://www.ipisresearch.be/weekly-briefings.php

Deel dit artikel