Kaderakkoord voor Oost-Congo getekend. Reactie van 11.11.11


PERSNOTA -  25 februari 2013Vandaag werd door 11 Afrikaanse landen het kaderakkoord voor Oost-Congo getekend in Addis Abeba. Voor de Vlaamse ngo's die actief zijn in de regio is dit een stap in de goede richting voor de terugkeer naar een stabiele situatie in Oost-Congo. Maar, er dient nog veel werk verzet te worden voor we eindelijk van
Logo 11.11.11een stabiele situatie kunnen spreken en voor die ook duurzaam zal zijn.Algemeen directeur 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe: "Dit is een stap in de goede richting, maar het akkoord blijft erg vaag. Wat met timing? Wat met opvolging of sancties? De uitwerking van dit akkoord zal essentieel zijn om tot een blijvende oplossing te komen: vrede in de regio. We zagen al eerder pogingen, laten we hopen dat het deze keer lukt. Dat kan alleen met een opvolging op nationaal, interregionaal en internationaal niveau."

Nationaal moet er onder meer verder gewerkt worden aan de hervorming van de veiligheidssector en moeten tegelijk de grondoorzaken van het conflict aangepakt worden, waaronder etniciteit, landrechten en armoede.

Uiteraard kan dat niet als Rwanda en Oeganda zich in het conflict blijven opstellen zoals ze nu doen. Hier kan aan gewerkt worden door de internationale druk op deze landen te houden en, met de steun van België en de EU, door het uitwerken van interregionale projecten rond energie, handel of natuurlijke rijkdommen.

En tenslotte is het ook aan de internationale gemeenschap om niet meer weg te kijken van het probleem. Er moet één lijn getrokken worden over het conflict en die lijn dient consequent toegepast. Een speciale vertegenwoordiger van de VN, zoals beloofd door het akkoord, kan hier aan bijdragen en moet dan ook zo snel mogelijk aangesteld worden.
 
Met de ondertekening van het akkoord valt hopelijk binnenkort ook het argument weg dat er geen lokale en provinciale verkiezingen kunnen komen in DR Congo zolang het conflict in Oost-Congo loopt. Die verkiezingen zijn van cruciaal belang voor heel het land.

Meer info: Hendrik Van Poele, 0497/48.19.51


Meer info:Deel dit artikel