Klimaatonderhandelaars Durban vergeten nog steeds duurzaam waterbeheer

Over de afgelopen top in Durban is het laatste woord nog niet gezegd of geschreven. Hoewel de teleurstelling over het ontbreken van een ambitieus en bindend akkoord overheerst, werden een aantal nieuwe ondersteunende initiatieven voor ontwikkelingslanden voorzichtig warm onthaald. Vanuit de hoek van duurzame ontwikkelingssamenwerking is er echter ook onbegrip over het gebrek aan aandacht voor geïntegreerd waterbeheer.

rwanda

Klimaatverandering manifesteert zich immers voornamelijk door veranderingen in beschikbare watervoorraden. Een hogere variabiliteit in neerslag zal zowel leidden tot droogtes als overstromingen en de hele samenleving beïnvloeden via sectoren als landbouw, drinkwatervoorziening, transport,... Klimaatadaptatie houdt dus in wezen een beter integraal waterbeleid en waterbeheer in. Dit dient voldoende internationale aandacht te krijgen zodat het ingebouwd wordt in de nationale klimaatactieplannen. Deze prioriteit kreeg echter heel weinig tot geen gewicht in de slotverklaringen van Durban.

In de marge van de top hadden verschillende instanties nochtans getracht om water hoog op de agenda te krijgen. Zo wees de Water and Climate Coalition erop dat er vooruitgang is geboekt in het versterken van de synergie tussen de water- en klimaatgemeenschap, maar dat er verder dient gewerkt te worden aan de bewustwording dat water niet alleen cruciaal is voor klimaatadaptatie, maar evenzeer voor mitigatie. De hele klimaatsproblematiek bekijken door een 'waterbril' kan bovendien cruciale vooruitgang opleveren voor duurzame ontwikkeling.


Links:

 

 

Deel dit artikel