Klimaattop in Warschau 2013

klimaat topicVan 11 tot 21 november gaat in Warschau de 19de klimaatconferentie door. Op deze top  moeten de grondslagen worden gelegd van het toekomstige wereldwijde klimaatverdrag dat in 2015 in Parijs ondertekend zou  moeten worden.

Uit een nieuw dossier van 11.11.11 blijkt ondertussen dat België meer dan de helft van zijn Kyotodoelstelling bereikt via de aankoop van 'schone' lucht. "België holt hiermee de Kyotodoelstelling die de wereldwijde stijging van broeikasgassen moet tegengaan uit". 

Sarah Lamote (11.11.11), Véronique Rigot (CNCD-11.11.11), Mathias Bienstman (BBL), Bert De Wel (ACV), Daniel Vandaele (FGTB), Sebastien Storme (FGTB), Arnaud Collignon (Greenpeace), Jan Vandermosten (WWF), Brigitte Gloire (Oxfam), Cécile Deschoutheete (IEW) zijn op deze top aanwezig.