Klimaattop in Parijs 2015 - Dossier

klok-5voor12-COP21-200x200

Begin december vindt in Parijs een cruciale internationale klimaattop plaats. De inzet is hoog: een verregaand, bindend en universeel klimaatakkoord is broodnodig.

De klok van het klimaat staat op vijf voor twaalf. Ieder jaar sterven 300.000 mensen als een gevolg van de klimaatverandering. Vooral ontwikkelingslanden zijn de dupe. Zij worden het hardste getroffen door de klimaatverandering, en hebben de minste middelen om er mee om te gaan. Klimaatfinanciering van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden zal essentieel zijn om tot een écht mondiaal akkoord te komen. Laat het geen vijf na twaalf worden.

Volg hier met 11.11.11 de klimaattop op de voet.