Koerden in Syrië: Stilte is dodelijk

Koerden in SyrieIn 1991 sloot de hele wereld haar ogen voor het lijden van de Iraakse Koerden,gevangen tussen een gesloten Turkse grens en een bloeddorstig regime. In Syrië dreigt deze geschiedenis zich te herhalen. Gans het land kreunt onder een tekort aan basishulpmiddelen. Humanitaire hulp uit het Westen komt niet op gang.
'Responsibility to protect'?

De burgeroorlog in Syrië woedt in volle hevigheid voort. Heel het land lijdt onder de instabiliteit, de economie krimpt ineen. Er heerst stijgende interetnische en interreligieuze agressie. Niet in het minst aangewakkerd door fundamentalistische en extremistische groeperingen, o.a. Al Qaida-aanhangers, gesteund door buitenlandse machten (Turkije, Qatar, Saudi Arabië, Iran...), ...

In de landelijke gebieden, zoals West-Koerdistan, zijn de gevolgen van de oorlog verwoestend. Voor de revolutie waren de Syrische Koerden erg afhankelijk van handel met Aleppo en andere grote steden. Nu Aleppo en de omliggende provincie verzonken zijn in oorlog, is dat alles verleden tijd.

Turkije mengt zich ook in het gewoel. Ze sloot haar grens met Syrië en maakt zo humanitaire hulp onmogelijk. Daarnaast oefent Turkije druk uit op de Kurdisch Regional Governement (KRG) in Irak om de Syrische grensovergang ook daar dicht te houden. De centrale overheid in Bagdad heeft de overgang in al-Qa'im om dezelfde reden gesloten.

De meer dan drie miljoen Koerden in het noorden van Syrië zitten gevangen tussen de politieke spelletjes van haar machtige buren. De troepen van het regime in Damascus bombarderen langs de ene kant, Turkije stuurt langs de andere kant gewapende extremisten op hen af.

Hoewel de premier van de KRG, Nechervan Barzani, de heropening van de grenzen heeft afgekondigd, is het nog onduidelijk wat de lange termijn zal brengen. De KRG heeft schijnbaar geen strategie ten aanzien van de Syrische Koerden. Dat maakt de zaak enkel nog moeilijker.

Een tijd terug leek de KRG beslist de crisis in West Koerdistan te bedaren. Toen de eerste tekenen van gevaar opdoemde, trokken duizenden Koerdische vluchtelingen de grens over, in het bijzonder zij die het geweld in Damascus en de noordelijke delen van het provincie Aleppo ontvluchtten. Op enkele weken tijd bood het Domiz-kamp in noord-Irak opvang aan een 15.000-tal Koerden. De families in Domiz leefden enkele maanden lang in betere omstandigheden dan hun landgenoten die onderdak zochten in Libanon, Jordanië en Turkije. Tegen midden september 2012 was de instroom verdrievoudigd en konden de KRG-resources deze niet meer bijhouden. De KRG verklaarde zich onbekwaam zovelen op te nemen. Daarenboven kampt de VN-operatie van het Hoge Comité voor de Vluchtelingen in Domiz met een tekort aan tenten.

Ondertussen is de afgelopen 45 dagen de kost van leven in crisis ondragelijk geworden aan de Syrische kant van de grens. Voedsel, medicamenten en brandstof voor verwarming zijn schaars. Veel families zijn verhuisd van het ene deel van Syrisch Koerdistan naar het andere, maar zulke verhuizingen bieden geen hulp aangezien de economische situatie in heel het land dezelfde is. Voor de meeste van de drie miljoen Koerden in Syrië is vluchten geen optie.

 

 

De situatie is kritiek.

Niemand weet wanneer de Syrische burgeroorlog zal eindigen, laat staan hoe. De Koerden, die nog niet zo lang geleden dachten een politieke troef in handen te hebben, dreigen deze nu te verliezen te midden van strategisch machtsmisbruik en de economische chaos, tenzij degelijke humanitaire hulp op de scène verschijnt. Op dit moment is die nood hoog. Een steuncampagne, opgezet door de internationale NGO's, is de beste startplaats.

Koerdisch Instituut Brussel organiseert een inzamelactie ter ondersteuning van de Koerdisch Rode Halve Maan, Heyva Sor. 

Heyva Sor is actief in West Koerdistan maar maakt geen onderscheid op basis van etnie, ideologie of religie. Financiële steun is het meest efficiënt, zodat Heyva Sor zelf de benodigde medicijnen en materialen kan aankopen.

U kan een bijdrage storten op BE35 8538 5112 7037, met mededeling 'Heyva Sor'.


Meer info:

Deel dit artikel