Steun 11.11.11 ook als u er niet meer bent

Kinderen in Kibuye - Rwanda

U kent de oproep die onverbrekelijk verbonden is met 11.11.11: Vecht mee tegen onrecht. Als onrecht en discriminatie u echt tegen de borst stoten, als u niet kan verdragen dat kinderen geen kansen krijgen om te lachen en te spelen, 'gewoon' omdat ze op de verkeerde plaats geboren zijn, denk er dan eens aan om een deel van de bezittingen die u vergaarde - en die u bij uw afscheid toch niet kan meenemen - aan 11.11.11 over te maken. Zo schenkt u talloze mensen kansen op een beter leven.

Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking bij testament, van roerende of van onroerende goederen. Dat kan zowel aan een persoon zijn als aan een instelling die het recht heeft om legaten te aanvaarden, zoals 11.11.11.

Sommige erfgenamen worden door de wet beschermd en hebben recht op een bepaald deel van uw nalatenschap. Maar u beschikt steeds vrij over het overblijvende deel. U kunt dus een legaat schenken aan 11.11.11.

Hoe schenkt u 11.11.11 een legaat?

Het volstaat om in uw testament te vermelden dat u een deel, of heel uw bezit als u geen wettelijke erfgenamen hebt, nalaat aan 11.11.11. U kunt dit zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament doen.

Een handgeschreven testament is door u eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend. In een notarieel testament schrijft de notaris neer wat u dicteert, waarna u het ondertekent. Voor alle zekerheid raden wij u aan om uw testament steeds in bewaring te geven bij een notaris.

Fiscaal voordelig

Een legaat aan 11.11.11 is fiscaal aantrekkelijk. 11.11.11 moet immers maar 8,5 % successierechten betalen wanneer de persoon die het legaat overmaakt in Vlaanderen woont. Uw erfenis komt dus voor meer dan 90 procent ten goede aan de werking van 11.11.11.

Het duolegaat

Wanneer u geen kinderen heeft en uw bezittingen wil nalaten aan erfgenamen die niet in rechte lijn zijn, kan u een duolegaat overwegen.

Met een duolegaat bevoordeelt u zowel uw erfgenamen als 11.11.11. In dat geval betaalt 11.11.11 de successierechten van de andere erfgenaam. Zo ontvangen uw erfgenamen uiteindelijk een groter bedrag, en steunt u tegelijkertijd 11.11.11.

 

11.11.11 besteedt uw geld goed

De notaris waakt erover dat uw testament correct wordt uitgevoerd. Maar u kunt in uw testament ook een testamentuitvoerder aanstellen, meestal een vriend of een lid van de familie. Die waakt nog eens extra over de goede aanwending van uw legaat.

11.11.11 engageert zich om uw bijdrage zo goed mogelijk te laten renderen, zodat u, ook als u er niet meer bent, heel wat mensen een beetje gelukkiger kan maken. Is dat geen mooie gedachte?

 

Contact

Bestel de gratis Legatenbrochure of vraag om een gesprek over een legaat voor 11.11.11.
Jeroen Janssens, Diensthoofd Fondsenwerving

 

ef logo
11.11.11 is lid van de Vereniging Ethische Fondsenwerving

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels