Lessenreeks internationaal humanitair recht 2013

"RECHT IN CONFLICT"

Internationaal humanitair recht vs mensenrechten

Van 6 tot 27 maart 2013 organiseert Rode Kruis-Vlaanderen de zestiende lessenreeks internationaal humanitair recht (IHR). De lessenreeks staat dit jaar in teken van het thema "Recht in conflict", meer bepaald de verhouding tussen internationaal humanitair recht en mensenrechten in gewapende conflicten.

Mensenrechten en internationaal humanitair recht ontstonden als afzonderlijke rechtstakken. Vandaag worden ze als complementair beschouwd en groeien ze meer en meer naar elkaar toe. Beide rechtstakken hebben, elk vanuit een ander oogpunt, de bescherming van leven, gezondheid en waardigheid van individuen als doel. Hun toepassingsgebied verschilt: mensenrechten zijn in principe altijd van toepassing. Internationaal humanitair recht daarentegen geldt enkel tijdens gewapende conflicten.

In gewapende conflicten kunnen beide rechtstakken dus gelijktijdig van toepassing zijn. Als de regels met elkaar in botsing komen, kunnen er vragen en onduidelijkheden ontstaan. De praktische gevolgen voor de bescherming van personen en de manier van oorlogsvoering zijn dan ook bijzonder relevant.

In vier lezingen staan we achtereenvolgens stil bij de verhouding tussen mensenrechten en IHR, de relevantie ervan tijdens Europese buitenlandse operaties, bezetting en detentie.

Inschrijven kan tot 20 februari. De lessenreeks gaat elke woensdagavond door in LUCA Campus Sint-Lukas Brussel, vlakbij het Noordstation.

Lees hier meer.

Deel dit artikel