Lessenreeks internationaal humanitair recht 2014


Van 11 maart tot 1 april 2014 organiseert Rode Kruis-Vlaanderen de zeventiende lessenreeks internationaal humanitair recht (IHR). De lessenreeks staat dit jaar in het teken van de kernthema's binnen het internationaal humanitair recht.


 

international humanitairian law

De lessenreeks begint met een inleidende uiteenzetting over de bronnen, toepassingsgebied en actoren van het internationaal humanitair recht. De volgende lessen gaan verder in op de bescherming van personen en goederen, de regels met betrekking tot wapens en methoden en tot slot de bestraffing van schendingen van het internationaal humanitair recht. In elke les is er aandacht voor concrete voorbeelden en actuele onderwerpen. 

Voor elk onderwerp doen we een beroep op deskundigen, academici of personen die beroepshalve te maken hebben met de concrete toepassing van het IHR. Na elke lezing rekenen we op een actieve inbreng van de deelnemers om een debat op gang te brengen.

Schrijf je in via deze website!

 

Rode Kruis-Vlaanderen DOOR:

Deel dit artikel