Maak van nieuwe ontwikkelingsdoelen speerpunt Vlaams beleid

Maak van nieuwe ontwikkelingsdoelen speerpunt Vlaams beleid

[foto: Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0]

Goed nieuws. Deze week keurde het Vlaams Parlement unaniem een resolutie goed over de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen die in de steigers staan. In de resolutie vragen de Parlementsleden aan de Vlaamse Regering om hen op de hoogte te houden van de vorderingen die ze maakt met de nieuwe doelen én dit te delen met het grote publiek.

Momenteel wordt binnen de Verenigde Naties onderhandeld over een nieuwe ontwikkelingsagenda die de Millenniumdoelstellingen moet opvolgen na 2015. Die ontwikkelingsagenda zal zich niet langer enkel op armoedebestrijding focussen maar zal streven naar wereldwijde duurzame ontwikkeling. 17 Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen liggen klaar op de onderhandelingstafel. Een definitieve beslissing over de nieuwe agenda wordt genomen op de conferentie voor duurzame ontwikkeling in New York eind september.

Ook in Vlaanderen

De nieuwe ontwikkelingsagenda is ook voor een regio als Vlaanderen van groot belang. De agenda is gebaseerd op het principe van "universaliteit", wat betekent dat ze overal ter wereld van toepassing zal zijn. Ook Vlaanderen zal maatregelen moeten nemen om de doelstellingen regionaal te behalen. Daarnaast zal Vlaanderen zijn ontwikkelingsbeleid moeten inschrijven in de nieuwe agenda, om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen.

Speerpunt

In hun resolutie roepen de Parlementsleden de Regering op om van de nieuwe ontwikkelingsagenda "een speerpunt van het Vlaamse beleid te maken" en zich in te zetten voor de uitvoering ervan. Ze vragen Vlaanderen om werk te maken van internationale ondersteuning van transparante en rechtvaardige belastingsystemen, ontwikkelingssamenwerking, technologieoverdracht, capaciteitsopbouw, een rechtvaardig handelssysteem en een beleid dat coherent is met ontwikkeling.

Vlamingen bewust maken

De parlementsleden willen dat de Vlaamse regering het Parlement betrekt bij de nieuwe ontwikkelingsagenda. Zo wordt gevraagd om op regelmatige basis aan het Parlement "voor te leggen hoe de Vlaamse Regering op de verdere werkzaamheden in verband met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de post-2015 ontwikkelingsagenda wil wegen en welke standpunten ze daarbij verdedigt".

De resolutie vraagt de Regering verder om de volgende Vlaamse Staten-Generaal voor de ontwikkelingssamenwerking aan de post-2015 ontwikkelingsagenda te wijden. Tenslotte willen de Parlementsleden dat de Vlaamse Regering ook naar het grote publiek informatie verspreidt over de ontwikkelingsagenda zodat "Vlamingen zich bewust worden van het belang ervan voor hun dagelijkse leven en zodat het maatschappelijke debat erover in Vlaanderen wordt aangezwengeld".

Laat zien dat je ‘t meent

action2015 logoLaat zien dat je ’t meent en teken onze petitie. Zet een action/2015-tattoo op je lijf en upload er een foto van op www.action2015.be.

Of plaats een virtuele tattoo op jezelf of een politicus. Met jullie steunbetuigingen trekken we naar de politici. Hoe meer mensen, hoe krachtiger ons signaal.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels