Mathias Bienstman - Klimaatbeleid goed voor luchtkwaliteit

uitlaatgassen_150Naast de autosnelweg wonen is gelijk aan het roken van zeventien sigaretten per dag. Dat heb ik althans gelezen in De Morgen. De klimaatonderhandelingen in Durban moeten leiden tot een reductie van broeikasgassen bij ons en andere industrielanden. Dat zal ook een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.


Jaar na jaar stoor ik me meer aan de povere luchtkwaliteit in Vlaanderen. Zozeer dat ieder bericht over de gevolgen ervan een aantal dagen in m'n hoofd blijft spoken. Je kent de verhalen wel. Een sportarts heeft door het joggen langs een autoweg te veel zware metalen in z'n lijf. Gemiddeld genomen verliest iedere Vlaming een levensjaar door de luchtvervuiling. De concentraties fijn stof en stikstofoxiden pieken doordat er steeds meer dieselwagens rondrijden. Benieuwd of er binnenkort een rookverbod op de snelwegen volgt.

Nu zou dat laatste wel eens een onverwachte uitkomst van de klimaatonderhandelingen kunnen zijn. Tijdens de laatste twee conferenties, in Kopenhagen en Cancun, zette de wereldgemeenschap een belangrijke stap. Ze raakte het erover eens de opwarming te beperken tot 2 graden of minder. Hier in Durban en tijdens de volgende conferenties moeten de inspanningen om daar te geraken verder verdeeld worden.

Maar we weten al wat de 2 graden doelstelling betekent. In veertig jaar tijd moeten de broeikasgasemissies in het Westen van het huidige peil teruggebracht worden naar ongeveer een tiende. Als de klimaatdoelstellingen gehaald worden, zal ook de andere luchtvervuiling sterk afnemen. Fijn stof, stikstofoxiden en de andere vervuiling waarmee we kampen, komt immers voornamelijk vrij bij dezelfde verbrandingsprocessen die broeikasgassen produceren. De klimaatpolitiek zou wel eens de katalysator kunnen zijn voor allerlei maatregelen die ons ├ęcht zuivere lucht opleveren. Schouwen en uitlaten verdwijnen dan uit het straatbeeld. Om de emissies met 90% terug te brengen zullen we immers niet investeren in schijnoplossingen zoals biobrandstoffen, die bij verbranding even goed de lucht vervuilen, maar in blijvers zoals elektrische wagens aangedreven door hernieuwbare energie of passiefhuizen.

Ik zag deze voormiddag hier in Durban toevallig voor het eerst de Nissan Leaf en Renault Fluence ZE. Die elektrische wagens worden gedemonstreerd in de marge van de conferentie. Worden ze de deux chevaux's en kevers van onze generatie: wagens die de tijdsgeest vatten?

Dat klimaatbeleid goed is voor de luchtkwaliteit is minder triviaal dan het lijkt. Bij heel wat Vlamingen merk je een vermoeidheid over het CO2-verhaal. Op verschillende fora worden groenen gehekeld vanwege hun fixatie op klimaatdoelstellingen. Alsof heel wat mensen al eens in stilte de gevolgen van de opwarming hebben afgewogen. Ze kwamen tot de slotsom dat het allemaal best wel meevalt. Een paar graden warmer is zo erg nog niet. De zeespiegelstijging is niet voor morgen. Klimaatverandering is een probleem voor anderen ver weg, niet iets dat ons echt treft. Al is dat een verkeerde inschatting, de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen kan (naast andere) een manier zijn iedereen het gevoel te geven dat ze iets te winnen hebben bij een ambitieus klimaatbeleid. In eigen land broeikasgassen reduceren is niet langer een dure last, maar een haalbare manier om met z'n allen te stoppen met roken en een jaar langer te leven.

Mathias Bienstman, beleidsmedewerker klimaat bij de Bond Beter Leefmilieu

Deel dit artikel